Takster og gebyrer

Hvor meget skal jeg betale, hvis ...

Materialet afleveres for sent

Hvis lånetiden overskrides, opkræves gebyr efter gældende takster, herunder eventuelle administrationstillæg.

Fra 1. januar 2023 er taksterne:

Overskridelse af lånetiden: børn 0 kr., voksne 20 kr.
Overskridelse med mere end 1 uge: børn 20 kr., voksne 80 kr.
Overskridelse med mere end 2 uger: børn 50 kr., voksne 120 kr.
Overskridelse med mere end 30 dage: børn 100 kr., voksne 220 kr.

Der udsendes skriftlig påmindelse en uge efter afleveringstidspunktet og regning fire uger efter afleveringstidspunktet.
Som en ekstra service får lånere med mailadresser (eller mobilnummer) sendt en varsling, et par dage før materialet skal afleveres. Det er dog altid låners eget ansvar at aflevere til tiden. 

Gæld til biblioteket registreres, indtil betaling har fundet sted.
Du bliver udelukket fra at bruge biblioteket, hvis du skylder gebyrer for mere end 300,00 kr.

HUSK! Det er stadig helt gratis at aflevere til tiden.

Materialet er bortkommet eller ødelagt

Beskadiges en bog eller et andet materiale, som du har lånt, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og biblioteket sender dig derfor automatisk en regning.

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. licensrettigheder. For dvd, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for dvd og video er dog fastsat til 500 kr. Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster.

Findes bortkomme materialer igen inden ét år fra erstatningstidspunktet, kan erstatningsbeløbet tilbagebetales, såfremt der kan fremvises kvittering for det betalte.

Alle materialer lånes på eget ansvar.

Du kan betale på følgende måder:

Fra den 1. november 2021 skal alle gebyrer betales via online betaling på "Mit Betalingsoverblik" hos Brønderslev Kommune (Link åbner i nyt vindue).