Strategi

Strategi og kernefortælling

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden (2022-2023)

Brønderslev Bibliotek er folkebibliotek for alle borgere i Brønderslev Kommune. Her kan du komme, ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er og hvilken baggrund du har. Du kan blive klogere på livet og verden, både den store derude i det fjerne, den lige om hjørnet og din egen helt personlige – fordi rammerne indbyder til både fællesskab og fordybelse, og fordi mulighederne og aktiviteterne favner bredt.

Der er biblioteker i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup samt Det Mobile Bibliotek, som udover en fast køreplan i de mindre byer, kan bookes. Biblioteker decentrale og tilgængelige alle ugens dage fra kl. 7-21. På biblioteket er der kort fra tanke til handling, vi arbejder ’ud af huset’ og tæt på der, hvor borgerne er.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden – knytter sig til Brønderslev Kommunes vision Et godt sted at leve, samt den netop vedtagne Kulturpolitik. Strategien bygger på kompassets fire retninger og de dertil hørende værdier, at vi er modige, nysgerrig og fællesskabende – i samspil med borgerne.

I strategien bevæger vi os fra det mere overordnede til biblioteksspecifikke målsætninger og helt konkrete handlinger på biblioteksområdet de kommende to år. Fokus er på nye initiativer og større indsatser. Mens der i bibliotekets daglige drift, naturligvis er mange flere opgaver, som ikke beskrives her.

Biblioteksloven er rammen for Bibliotekets kerneopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt demokratisk deltagelse. Bibliotekets demokratiske samfundsrolle er mere central og vigtigere end nogensinde, vi arbejder med at sikre fri og lige adgang for alle borgere til information, viden og kulturelle oplevelser. Det er kulturen, som binder os sammen, og for at forstå andre, skal vi forstå os selv, kende vores baggrund og fundament. At gøre klog, danne, oplyse, det er vores kerneopgave.

Bibliotekets styrke ligger i bredden og forskelligheden både i forhold til den varierede mængde af indhold i materialer og medier, men også i forhold til medarbejdernes mange forskellige fagligheder og kompetencer. Biblioteket skal være et godt sted alle for borgerne i Brønderslev Kommune  og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – vi ser muligheder frem for begrænsninger, når vi arbejder på at synliggøre biblioteket og bibliotekets betydning ind i den kommunale sammenhæng i Brønderslev Kommune. Biblioteket er en velfærdsinstitution, der i samspil med andre bidrager til at løse de kommunale udfordringer og indfri de kommunale målsætninger.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden.

Bente Kristoffersen
Bibliotekschef, april 2022

Alle skal med

Brønderslev Bibliotek er stedet, hvor du er velkommen – ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er, og hvilken baggrund du har. Vi skaber grobund for gode fællesskaber med meningsfulde kulturaktiviteter i centrum. Bibliotekerne er tilgængelige alle dage og i hele kommunen. Læsning er en livskompetence – det starter med børnene og handler om at være nysgerrig gennem hele livet, for at forstå sig selv og verden.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte folkebibliotekernes håndslag på et styrke børns læselyst med en lokal forankret strategi.
 • At arbejde med ’glæden ved litteratur, sprog og læsning’ gennem det nationale temaspor ved centralbibliotekerne.
 • At igangsætte en målrettet udvikling af børneområderne med inspiration fra LÆS (nyindretning af Københavns hovedbibliotek)
 • At fortsætte og udvikle samarbejdet omkring Sprogsporet – en tværfaglig indsats for alle børn i alderen 0-6 år.
 • At udvikle projekt ’Ælle, bælle nu vil jeg fortælle’ med fokus på mundtlige fortællinger i indskolingen, sammen med biblioteket i Vesthimmerland (2022-2023)

Samarbejde og handling

Brønderslev Bibliotek er et kulturelt omdrejningspunkt i hverdagen, hvor udvikling går hånd i hånd med samskabelse og inddragelse. Biblioteket skal udvikle gode rammer for fællesskaber, mødesteder og lokalt engagement.  Vi er modige og stærke, med mange forskellige fagligheder blandt medarbejderne, når vi arbejder sammen med aktører lokalt, regionalt og nationalt.  Her er kort fra tanke til handling.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte ’kultur for alle’ gennem temasporet i centralbibliotekerne.
 • At optimere og udvikle kapacitet i Det Mobile Bibliotek og understøtte de lokale engagementer.
 • At styrke og udvikle skolesamarbejdet med fokus på en tværfaglig og samskabende tilgang.
 • At arbejde med udvikling af decentrale tilbud med afsæt i litteraturen, tæt på borgerne og der, hvor de lever.
 • At udvikle det nationale projekt ’Bog glade børn i Brønderslev’ med fokus på bøgernes tilgængelighed i børnehaver, SFO og fritidsklubber i hele kommunen (2022)

Vækst og udvikling

Brønderslev Bibliotek er en kerneinstitution i demokratiet og en dynamo i den digitale transformation. Biblioteket binder by og land sammen – og gør Brønderslev kommune til et godt sted at leve. Biblioteket er et frirum og giver nye perspektiver, hvor talent og kreativitet udfoldes. Vi understøtter demokrati, mangfoldighed og dannelse samt arbejder for, at borgerne kan navigere i en digital verden.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte temasporet ’Borgeren i den digitale transformation’ i centralbibliotekerne.
 • At udvikle samskabende og inddragende aktiviteter med borgerdrevne initiativer som f.eks. Advokatvagten.
 • At finde, udvikle og målrette bibliotekets services på baggrund af data og statistik.
 • At udvikle projekt ’Library takeovers’ med samskabende aktiviteter (2021-2022)
 • At udvikle projekt ’iReporter’ med fokus på et skoleforløb omkring fake news i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Køge og Nyborg bibliotek (2022-2023)
 • At fortsætte udviklingen af Brønderslev Forfatterskole med nye projekter (2022-2023)

Sundhed og natur

Brønderslev Bibliotek er en del af livet gennem hele livet. Biblioteket er et ståsted i en foranderlig verden, hvor du kan udfolde dig som modtager, deltager og aktør i meningsfulde aktiviteter, der skaber livskvalitet og dybde. Når du læser, er du aldrig alene, og det, litteraturen gør ved dig, er ren mental sundhed.

Det vil vi gøre ved:

 • At fortsætte og udvikle aktiviteter med fokus på mental sundhed og understøtte den kommunale indsats omkring ’Bevæg dig for livet’ (2022-2023)
 • At nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på mental sundhed, hvor oplevelseslæsning er i centrum.
 • At udvikle projekt ’Hold Hjernen Frisk – et pusterum’ i samskabelse med DGI og demensområdet med fokus på fysisk og mental sundhed (2022)
 • At udvikle projekt ’Littera(gå)ture’ med inddragelse af foreninger, ildsjæle og aktive borgere omkring 8 gåture, hvor litteraturen er i centrum (2022)
 • At udvikle projekt ’Vi lærer i det nære’ via målrettede Verdensmålsaktiviteter styrke børns oplevelse af at gøre en forskel i lokale fællesskaber (2022)

Kernefortælling

”Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er”
Et citat, som de fleste af os kender og elsker, fordi det handler om menneskesyn og mangfoldighed, om at der ikke findes nogen prototype på det at ”lykkes som menneske”.
Alle har brug for at være noget. Og for et sted, hvor det er godt at være netop det.
Et sted, hvor du føler dig velkommen, underholdt, udfordret, inkluderet, tryg og godt tilpas - et sted, hvor du trives, fordi du hører hjemme.
Sådan et sted er Brønderslev Bibliotek. Her kan du komme, ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er og hvilken baggrund, du har. Du kan blive klogere på livet og verden, både den store derude i det fjerne, den lige henne om hjørnet og din egen helt personlige - fordi rammerne indbyder til både fællesskab og fordybelse, og fordi mulighederne og aktiviteterne favner bredt.
På Brønderslev Bibliotek har du et ståsted i en foranderlig og nogle gange lidt skræmmende verden. Her kan du få tiden til at gå, finde ud af alt muligt og få en hjælpende hånd videre, når du har brug for det. Her kan du være i fokus eller holde dig i baggrunden. Dyrke dig selv eller fællesskaber med andre- godt hjulpet på vej af medarbejdere, der spænder vidt både fagligt og kompetencemæssigt og ved, hvad det vil sige at være der for de besøgende.
Engang var biblioteker noget med endeløse rækker af bøger og sale, hvor alle, der ikke hviskede, blev anset for at være højtrøstede. Sådan er det heldigvis ikke mere på Brønderslev Bibliotek. Bøgerne er der stadigvæk, for læselyst og læsekompetence er også i vores moderene verden helt afgørende. Først lærer du at læse, og derefter læser du for at lære - at læse har stor betydning for skole, uddannelse og job og for, hvordan du befinder dig.
Når du læser, er du aldrig alene, og hvad enten du er to, tredive eller firs år, så er det, litteraturen gør ved dig, ren mental sundhed.
Brønderslev Bibliotek er et kulturelt omdrejningspunkt. Et fysisk og socialt mødested, der rimer på både oplysning, inspiration, oplevelser, dannelse, uddannelse, muligheder, nærvær, fællesskab og kreativitet. Her kan småbørnsforældre sætte hinanden stævne; slappe af, lege, sludre, læse højt og låne ting med hjem. Her kan større børn opleve et frirum fra forældre og lærere; mens de udfordrer verden i computerspil eller bare hænger ud med hinanden. Det er også her, de kan få hjælp af en voksen til skoleopgaver eller til fritidslæsning, f.eks. om emner, som de ikke har lyst til at dele med andre.
Har unge brug for at få styr på digital dannelse, så kigger vi gerne forbi med gode råd, og er du ny i Danmark, hjælper vi gerne. Det samme gør vi, når en ældre medborger føler sig hægtet af den omsiggribende digitalisering. ”Biblioteket skal være et sted, man kan få hjælp, når man ikke kan få det andre steder – og der er ikke andre steder.”
På Brønderslev Bibliotek byder vi på læseklubber, foredrag, barselscafé og børneteater. Vi vil gerne åbne biblioteket og samarbejde med andre, og det afspejler sig i vores mange aktiviteter; men du kan også nøjes med bare at ”være”. Her er der ingen faste forventninger - hverken til dig eller det, du foretager dig.
Brønderslev Bibliotek ligger i Hjallerup og i Dronninglund - foruden selvfølgelig i Brønderslev. Vi er også at finde i Klokkerholm, Asaa, Thise og Jerslev takket være Det Mobile Bibliotek, som kommer rundt til hver en krog af kommunen. Ved særlige lejligheder eller når behovet melder sig kan du booke det mobile bibliotek, og det gør både dagplejere, børnehaver og skoler i stor stil.
For os står BB ikke kun for Brønderslev Bibliotek, men i ligeså høj grad for Borgernes Bibliotek, Børnenes Bibliotek, Bedstes Bibliotek, Birthes Bibliotek og Basims Bibliotek.
Vi er et omdrejningspunkt i hverdagen, en del af livet gennem hele livet og et vigtigt sted i verden.
Der findes mange verdener i verden og i Brønderslev Kommune- lige så mange, som der er mennesker. Vi er en del af dem alle sammen.

”Der er altid noget, du kan bruge Brønderslev Bibliotek til, du skal bare finde ud af, hvad det er.”

Brønderslev Bibliotek
midt i din verden