Læsestrategi på børne- og ungeområdet på Brønderslev Bibliotek

Alle bibliotekschefer i Danmark har givet hinanden håndslag på at lave en fireårig styrket indsats for at øge børns læselyst i perioden 2020-2024.

Læsestrategien på børne- og ungeområdet på Brønderslev Bibliotek er udviklet med udgangspunkt i håndslaget og med høje ambitioner for, hvorledes disse kan omsættes til virkelighed for alle børn og unge i Brønderslev kommune. Arbejdet med læselyst er en kerneopgave på biblioteket, fordi læselyst er en livskompetence der har stor betydning for vores identitetsdannelse og kan give en dybere forståelse af andre mennesker, kulturer og livsvilkår. 

I Brønderslev har vi fokus på disse indsatser i forhold til vores lokale læsestrategi. Læsning skal her forstås i bredest mulig forstand, det handler ikke kun om materialer og medier, men om hvad der sker i dig, når du læser. Fokus er på oplevelse, viden, inspiration og læsefællesskaber.

Vi har været modige og nysgerrige på vores egen praksis, og gennemgået vores tilbud for at se på, hvordan disse kan gøres endnu bedre og skarpere i et bredt dannelses- og early literacy-perspektiv. På Brønderslev Bibliotek arbejder vi i det nære tæt på børn og unges virkelighed og i tæt samspil med vores netværk og samarbejdspartnere på børneområdet. Gennem adgang til den nyeste viden og de nyeste metoder, ser vi nærmere på vores tilgang og adgang til børn og unges virkelighed.

Under disse fire overskrifter har vi udarbejdet en forandringsteori, der skal sikre, at vores målsætninger bliver omsat til virkelighed. 
⦁    Literacy 
⦁    Tilgængelighed
⦁    Inspiration
⦁    Dannelse

Hver overskrift har en definition, som vi herunder har udfoldet mål ud fra, hvad vi vil opnå på langt sigt og ned til, hvilke ressourcer og betingelser, der skal sættes i spil, for at vi kan opnå vores målsætninger. 

Herunder er der en oversigt over de mange forskellige aktiviteter, som vi lige nu har gang i omkring sprog og læsning for børn og unge. Vi glæder os til arbejdet mod mere læselyst i Brønderslev Kommune for alle børn og unge. Kontakt os gerne omkring læselysttanker og ideer.

Literacy  – er en livskompetence som knytter sig til de fire kompetencer, at læse, lytte, skrive og snakke. Det handler om en fælles tidlig indsats og om at arbejde for læsefællesskaber i familien, i institutionen og med biblioteket.  

Tilgængelighed – børn og deres familier skal have adgang til mangfoldig litteratur via biblioteket, uanset hvor de bor. Læselyst handler om at lære sammen, om livsduelighed, om at formidle litteratur af høj kvalitet og aktualitet til børn. Det sker i tæt samspil mellem dagpleje, daginstitution, skole og bibliotek.Inspiration – at fodre læselysten ved at være gode rollemodeller. Vi har hjertet med, når vi skaber læseoplevelser for den stærke, den svage og den skeptiske læser. Det handler om at ændre spørgsmålet om: hvorfor skal jeg læse til hvad skal jeg læse.

Dannelse – læsning er adgangen til at blive klogere på sig selv og verden. Her slippes fantasien løs og der skabes nye billeder og opfattelser af verden. Læselyst styrker empati, kritisk sans og evnen til at fordybe sig.

Jette Thorndal Madsen, børnebibliotekar
Josephine Valentin, kulturformidler for børn og unge
Louise Eltved Krogsgaard, udviklingskonsulent og forfatterskolen
Nikoline Asmund Thomsen, lærer og formidler
Rikke Ejlertsen, kulturformidler
Stine Kjær Christiansen, børnebibliotekar

Oversigt over aktiviteter og projekter:
(Opdateret april 2021)

Bamsedag

Over hele verden fejrer man Bamses fødselsdag i oktober. Vi inviterer dagplejere og vuggestuer til Bamses fødselsdag, hvor vi synger sange for børnenes bamser, fortæller en bamsehistorie og hygger os sammen. Vi synger også mange danske sange fordi vi samtidig fejrer Spil Dansk-ugen.

Barselscafeer i Brønderslev og Hjallerup

Barselscaféen er et hyggeligt og uformelt mødested, hvor forældre med spædbørn kan lære hinanden at kende. Vi har arrangeret spændende og relevante oplæg til jer og sørger for lidt godt til ganen.

Barselscaféen foregår på bibliotekerne i Hjallerup og Brønderslev og er et tværfagligt samarbejde mellem inMOTUS fysioterapi i bevægelse, Benefit Dronninglund Fysioterapi, Sundhedsplejen og Brønderslev Bibliotek. Du kan blive oprettet som bruger og låne relevante bøger, film, blade eller andet med hjem.

 

Black out poetry

Alle kan digte, man nogle gange kan det være fastlåst i at hjerte rimer på smerte, og i Østen stiger solen op. Ved at rive en side ud af en bog, fokusere på ét godt ord på den side og strege de omliggende ord ud, begynder der at forme sig et digt ved fravalg. Det er både destruktivt og konstruktivt, og der kommer altid et fedt resultat ud af det som egner sig til glas og ramme. Nogen vælger at lave små kunstværker ud af det. Vi holder oplæg og giver inspiration til Black out Poetry og så går de i gang. 13-16 år er i fokus her, og unge på gymnasiet. 

Bogen til 2 årige i samarbejde med sundhedsplejen

Sproget opstår ikke af sig selv, det udvikler sig, når vi bruger det. Forskning viser, at en tidlig sprogindsats er afgørende for, hvordan barnets sprog og læsefærdigheder udvikler sig senere i livet. Jo flere ord barnet mestrer – jo nemmere er det at lære nyt.

Som et nyt tiltag er Sundhedsplejen og Brønderslev Bibliotek gået sammen om en boggave til alle børn i 15-18 måneders alderen. Ved sundhedsplejerskens afsluttende besøg får alle børn i kommunen en fin boggave. Det er stor dejlig samling af historier, rim og sange fra skattekisten om dyr: Kæledyr og gnaverdyr, pelsdyr og pattedyr, krybdyr og bondegårdsdyr, havdyr og landdyr. Simpelthen alle tiders godnatbog for de små dyreelskere. Bogen vokser med barnet og indeholder også en cd med udvalgte historier, rim og sange. Bogen er en god blanding af velkendte gamle historier og remser og nye rim og historier.  

Bogklub 

Vi arbejder på en fremtidig bogklub for unge. Et sted hvor unge kan mødes og hygge sig og snakke om gode litteraturoplevelser. 

Bookinger med Det Mobile Bibliotek

Bookinger kan bestilles af alle foreninger, dagplejere, skoleklasser, institutioner eller andre interesserede, der gerne vil have Det Mobile Bibliotek på besøg lige der, hvor de mødes.

Det Mobile Bibliotek pakkes med materialer til formålet, og vi glæder os altid til at komme ud og vise vores tilbud. Læs mere om bookinger her (link åbner i nyt vindue).

Brønderslev Forfatterskole

Brønderslev Forfatterskole afholder et ugekursus for unge skrivetalenter i alderen 13-20 år, som ønsker at udvikle deres forfattertalent eller at arbejde med ord på kreative måder. Eleverne undervises i 6-8 timer hver dag af professionelle forfattere. Hver dag arrangeres sociale aktiviteter og aftenundervisning. I 2021 afholdes Brønderslev Forfatterskole i uge 31 på Nordjyllands Idrætshøjskole. Det koster 2.500 kr. at deltage, hvilket dækker tilskud til kost og logi – alt undervisning er gratis for eleverne. I løbet af ugen skriver alle elever en tekst, hvorefter teksterne samles og udgives i bogform.

Forfatterskolen fasciliterer litterære aktiviteter hele året for de unge.

Ereolen GO!

Samarbejde med kommunens folkeskoler om den økonomiske udgift til Ereolen Go. Dette samarbejde betyder, at alle elever i kommunens folkeskoler kan tilgå Ereolen GO med deres unilogin.

Faglig læsning og vores bidrag ind i det

Vi deltager som samarbejdspartner ind i kommunens folkeskolers projekt om at skabe bedre faglig læsning i folkeskolen. Vores bidrag er at vi tilbyder oplæg om faglig læsning og har lavet skriveforløb i fagbøger

Læsefamilier

Læsefamilier er et projekt med fokus på samvær i familien og de oplevelser, som god litteratur, bl.a. igennem højtlæsning, kan give familien. Der sættes fokus på fællesskab i familien og det at have noget samvær, hvor den gode læseoplevelse er omdrejningspunktet.

Målgruppen er børnefamilier med mindst et barn på 10+, og vi kigger på, om projektets læseposer kan være en del af bibliotekets materialetilbud.

Se mere om læsefamilieposerne (link åbner i nyt vindue).

Min magiske læsehule

Projektet har til formål at skabe læselyst og læsefællesskaber, at styrke læsningen ved at åbne litteraturens verden på anderledes, kreative og sjove måder. I projektet samarbejdes der med Asaa SFO, Agersted Fribørnehave og SFO samt Solstrålen, SFO Jerslev Toftegårdsskolen.

Oplevelseslæsning

Læsning kan åbne øjnene for den gode samtale, men nogle gange kan det virke krævende. Oplevelseslæsning giver en mulighed for, at deltagerne dukker uforberedte op, er med til højtlæsning og sætter dagsordnen for den løbende samtale om teksten. Det kan både bruges som en indslusning til en ny forfatter/tidsperiode og at komme ind i litteratur på en anden, lidt mere uformel måde, hvor synsninger, umiddelbare tanker og den enkeltes følelser er det vigtige. Flere siger de genopdager hvad det er litteratur kan. Fungerer bedst fra 13-16 år.

Poetry slam

At "slamme" et digt er en kunstart, hvortil man først skal have skrevet et digt. Poetry slam kan indeholder alle former for digte, dem der rimer, dem der næsten lyder som prosa, dem der er politiske, og dem der er poetiske. Fællesnævner er, at det skal være personligt. Vi giver inspiration, viser forskellige måder at oplæse og fremføre digtet på, og fortæller om hvad poetry slam er. Udtrykket er ofte hudløst ærligt og metodefriheden gør ofte at de unge kommer med noget helt unikt. Forløbet er bedst i udskolingen og til gymnasieelever

Skolen & Biblioteket

Udvikling af årligt skolekatalog til kommunens folkeskoler og friskoler. Et bredt udvalg af tilbud til alle alderstrin lige fra Booktalks til podcast-produktion. De fleste forløb kan foregå enten på skolen eller på biblioteket. I flere af forløbene bliver eleverne selv involveret aktivt bl.a i vores Crime Scene, hvor eleverne skal opklare en mordgåde på biblioteket og efterfølgende skrive en krimi.   

Skolesamarbejdet i skoledistrikter

Formaliseret samarbejde mellem biblioteket og kommunens 4 skoledistrikter. Vi udvikler i samarbejde med skolerne tilbud til alle klassetrin. Vi underviser både på biblioteket og i skolerne.

Skriveforløb  - skønlitteratur

Vi har altid tilbudt en form for skønlitterært tilbud. Formen er forskellig, fordi vi kan lide at udfordre os selv og eksperimentere med en skriveform der er uendelige muligheder i. For tiden lader vi mellemtrinnet skrive deres egne eventyr, men hvor de har været inde i et rum fyldt med magiske genstande. Alle børn har været i samme rum, men ingen får skrevet samme historie. At skrive sætter gang i empatien, forståelsen for sproget og kreativiteten, hvilket former ens tålmod og evne til at sætte sig i andres sted - ting vi synes er vigtige at fremme og altid at kunne tilbyde i vores regi.

Smart – parat - svar

Smart Parat Svar er en landsdækkende læse- og vidensquiz for børn i 6. klasse. Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst. Smart Parat Svar kan være med til at stimulere det gode samarbejde mellem biblioteker og skoler og er oplagt i biblioteksregi i forhold til arbejdet med åben skole. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.

Snip – snap – snude, bibliotekets familiecafé

Snip Snap Snude - familiecafé er et arrangement arrangeret i samarbejde med InMOTUS fysioterapi og Benefit Fysioterapi en lørdag formiddag for børnefamilier med børn i alderen 0-5 år. Her kan familierne deltage i workshops og få ny inspiration til børnelege, fagtesange og rim/remser samt gode råd om dialogisk læsning. Vi serverer desuden rundstykker og kaffe/the og det er muligt at lege i børnebiblioteket og hygge sig som familie. Det er gratis at deltage. 

Sommerskole - forfatter

Her kan man udfolde sin kreativitet skriftligt når man er mellem 10-14 år. Man får værktøjer til at danne sin egen novelle, ideer, sanseoplevelser og hygge i højsædet. Det er en sand skrivefest, hvor der udveksles gode ideer, er masser af hjælp at få og der kommer en samling af deltagernes noveller ud af det. Efterhånden noget vi har gjort i mange år i sommerferien og som altid genererer fulde huse, fordi både vi og børnene elsker det. 

Sprogfitness – national motionsdag

Vi elsker sprog - at tale, læse, skrive, lytte og selvfølgelig at lege med det. Den glæde vil vi gerne dele med så mange som muligt og derfor har samlet dem her på siden. Nogle af legene kræver rekvisitter - fx billed- eller bogstavkort, dem kan du finde her på siden sammen med en beskrivelse af legene.

Hver år inviteres de kommende skolebørn i daginstitutionerne til en årlig Sprogfitness-event med folkebiblioteket som bindeled mellem skoler og daginstitutioner. Målet er via samarbejde med relevante fagligheder at igangsætte taktile og kinæstetiske læreprocesser for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning. I år 2021 bliver Sprogfitness to go ude i de enkelte børnehaver.

Sprogkufferter

Sprogkufferter er oplagte, hvis I har lyst til at arbejde med sprogstimulering eller dialogisk oplæsning. For de 0-4 årige. 

Alle sprogkufferter indeholder bøger, konkrete genstande, sange, remser, lege og aktiviteter samt en kort introduktion til kuffertens indhold Vi har sprogkufferter om mange emner: Pippi Langstrømpe, Vi fisker ord, Guldlok, Vilde dyr, Husdyr, Lille Peter Edderkop, Kroppen og sanserne, De tre bukke Bruse, Mariehønen Evigglad, Store maskiner, Ulven og de tre små grise, farver, sanser og former, kroppen, leg med tal, danske dyr og babys første sprogkuffert.

Sprogkufferter kan reserveres på vores hjemmeside (link åbner i et nyt vindue). 

Sprogsporet i dagpleje, vuggestue og børnehave

Som en del af kommunens sprogstrategi samarbejder biblioteket med kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver om sprogstartsmateriale, der styrker de sproglige kompetencer for kommunens børn fra 0-6 år.

Teenbøger

På Facebook-siden anmelder vi bøger for unge mellem 12 og 16 år. Der tages udgangspunkt i bøger, vi på biblioteket selv har læst og synes godt om, så anmeldelserne er personlige. Facebook-siden henvender sig til forældre og andre fagpersoner, der kan finde inspiration til de unge, de omgås.

Læs mere om folkebibliotekernes håndslag på at styrke børns læselyst her (åbner i et nyt vindue).