Sprogsporet

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-6 år.

Sprogstart i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune er den første kommune i Danmark, hvor Sprogsporet ruller ud til ALLE børn i kommunale institutioner på baggrund af en fælles indsats og prioritering i dagpleje, vuggestue og børnehave, ligesom tilbuddet gives til alle private institutioner. Biblioteket er initiativtager til det nye tværgående samarbejde, hvor bibliotek og institutioner i fællesskab fremover vil gøre en forskel for det enkelte barns sproglige udvikling, ordforråd og sprogforståelse.

Sprogsporet er udviklet i tæt samarbejde mellem bibliotekarer og sprogpædagoger på baggrund af projekt Sprogstart i 2018, som Brønderslev Bibliotek og en række børnehaver deltog i. Forskningsprojektet var tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter med professor Dorthe Bleses som evaluator. Resultaterne giver evidens for, at en målrettet og systematisk indsats kan gøre en forskel for det enkelte barns sproglige udvikling, ordforråd og sprogforståelse uanset social baggrund, køn og alder. Den systematiske indsats i sprogarbejdet virker på alle børn og har stor gennemslagskraft. På den baggrund besluttede dagtilbudschef, leder af dagplejen og biblioteket at indkøbe og udrulle Sprogsporet til alle børn i kommunen. 

Sprogsporet består af seks sprogsporsposer, hvor der tre gange om ugen i et seksugers forløb arbejdes målrettet med børnenes sprog hos dagplejeren, i vuggestuen og i børnehaven. Der er en tæt kobling mellem dagtilbud og bibliotek, hvilket blandt andet betyder, at biblioteket besøger dagtilbuddet og omvendt. Biblioteket har fordelt sprogsporsposerne rundtom i hele kommunen, og i den kommende tid sættes forløbene i gang med et besøg og en introduktion for dagplejere og pædagoger. 

Sprogposerne tager udgangspunkt i en billedbog. Bøgerne har hvert sit tema og sproglige fokus. I sprogposerne er der et bredt udvalg af sproglege, som opfordrer til snak, leg og bevægelse, ligesom der i poserne er både analoge og digitale læringsmaterialer, der giver børnene mulighed for at høre, gøre, røre og se ord i mange sammenhænge samt en ”trin for trin”-manual, som gør det let at gå til for dagplejeren eller pædagogen. Sprogsporet understøtter arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Sprogsporet knytter sig til visionen for Brønderslev Kommunes sprogstrategi i forhold til at styrke og udvikle børns sproglige kompetencer, så de kan tilegne sig faglig viden, gennemføre en uddannelse og være aktive samfundsborgere i det demokratiske samfund. Ambitionen er, at der fremover hvert år afvikles sprogforløb i alle institutioner for at styrke børns sproglige udvikling og tidlige læsefærdigheder. Udrulningen af Sprogsporet er et eksempel på, hvordan åbenhed over for at nytænke løsninger, hvor forskellige fagligheder supplerer hinanden, kan blive til virkelighed, så alle børn får mulighed for at blive så dygtige, som de kan. 

Vil du vide mere om Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år? Er du privat institution eller børnepasser, som ikke selv har købt en kasse? Send en mail til Stine Kjær Christiansen på stine.kjaer.christiansen@99454545.dk eller Rikke Ejlertsen på riej@99454545.dk.

På Sprogsporet.dk (åbner i nyt vindue) kan forældre blive inspireret til at læse og lege videre med barnet.