Skolen & Biblioteket

Kataloget er ment som en inspirationskilde i planlægningen af undervisningen i det kommende skoleår.

Mindfulness & CoBra-malerier

KLASSETRIN: 0. - 2. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk og billedkunst
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Fremstilling og trivsel
LÆRINGSMÅL: Jeg kan være nærværende og en del af fællesskabet og jeg kan arbejde kreativt. Jeg har kendskab til abstrakt kunst og CoBra-malerier og kan lave automattegninger.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne samarbejder med hinanden om forskellige mindfulness/yoga-øvelser, der styrker deres nærvær og børnefællesskabet. Herefter skal børnene lave deres egen abstrakte kunsttegning i form af CoBra-malerier (automattegninger), der tillader tanker, samtaler men også stilheden at bevæge sig frit.
VARIGHED: 120 minutter
TID: Forløbet afvikles august—december 2021.
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Sæt eleverne let ind i CoBra-bevægelsen og abstrakt kunst og vis eksempler på CoBra-malerier (mail med link eftersendes). Vi forventer at eleverne har kendskab til CoBra kunst inden besøget. 
KONTAKT: Rikke Ejlertsen - riej@99454545.dk

Sprogfitness

KLASSETRIN: 0. - 2. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan finde rundt på biblioteket. Jeg kan lege med bogstaver og ord.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne præsenteres for biblioteket som et sted, hvor de både leger og lærer. Eleverne bliver præsenteret for materiale, der passer til deres aldersgruppe og læseniveau. De får sat ansigt på bibliotekarerne og får en relation til stedet. Herefter laver vi sprogfitness. Her har vi fokus på kropslige læringsstile, der både stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende elever. 
0. klasse har fokus på bogstavgenkendelse og rim, 1. klasse har fokus på sammensatte ord og modsætninger og 2. klasse har fokus på de 120 ord og synonymer.
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Skal eleverne have lånerkort kan det klares online med brug af NemID. Det fysiske lånerkort udleveres ved første besøg på biblioteket. Opret bruger under 18 år her. Voksne kan også oprettes vha. NemID, læs mere her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Morgengry

KLASSETRIN: 0. - 2. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan sidde stille og lytte til en historie.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: I november, når det er allermørkest i vore lande, tænder vi et lys og læser en bog. Det er grundkonceptet bag projektet. Mandag under Nordisk Litteraturuge er Den store Højtlæsningsdag. Vi kender i skrivende stund ikke titlen på årets bog. 
VARIGHED: 30 minutter 
TID: Mandag den 15. november kl. 10.
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund.
KONTAKT: Rikke Ejlertsen - riej@99454545.dk

Julefortællinger

KLASSETRIN: 0. - 2. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan sidde stille og lytte til en historie.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi byder på julehygge og oplæsning. Eleverne inviteres en tur på biblioteket, hvor vi på god gammeldags manér vil komme helt ned i tempo og væk fra juletravlheden. Vi læser en hyggelig julehistorie, og børnene får en lille forfriskning.
VARIGHED: 30 minutter 
TID: Mandag den 6. december, tirsdag den 7. december, onsdag den 8. december, torsdag den 9. december, fredag den 10. december  - alle dage kl. 10.
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund.
KONTAKT: Rikke Ejlertsen - riej@99454545.dk

Fake news

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om fake news. Jeg kan genkende skjult reklame. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi fortæller om fake news, og hvordan eleverne forholder sig til denne type af nyheder. Derudover fortæller vi også om influencers og skjult reklame. Efter oplægget vil eleverne have redskaber til mere kritisk at kunne gennemskue fake news og skjult reklame. 
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Nikoline.Asmund.Thomsen@99454545.dk

Webetik for 3. & 4. klasse

KLASSETRIN: 3. – 4. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk.
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om god og dårlig opførsel på nettet. Jeg har viden om sociale medier og digitale fodspor.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Med små eksempler fra virkeligheden berører vi digital kommunikation, sociale medier, digitale fodspor og snakker webetik, webmobning samt forskellen på god og dårlig opførsel på nettet.
Oplægget tager udgangspunkt i Dit liv på nettet.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

Webetik for 5. & 6. klasse

KLASSETRIN: 5. – 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om god og dårlig opførsel på nettet. Jeg har viden om sociale medier og digitale fodspor.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM:  Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Eleverne deltager aktivt, når vi kommer ind på emner som sociale medier, digital kommunikation og webmobning gennem små øvelser og dialog.
Oplægget tager udgangspunkt i Dit liv på nettet
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

eReolen GO!, Filmstriben & Faktalink

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om eReolen GO!, Filmstriben og Faktalink. Jeg kan finde rundt på de tre platforme.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM:  Eleverne får en introduktion til de tre databaser eReolen GO!, Filmstriben og Faktalink med fokus på, hvordan de kan bruges både i skolen og i fritiden.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Eleverne må gerne selv medbringe telefon, iPad eller tablet, der skal bruges i oplægget.
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Informationssøgning & kildekritik

KLASSETRIN: 5. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg kan finde den ønskede information. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne lærer om informationssøgning og kildekritik, og hvad der er vigtigt at vide, når eleven skal i gang med at finde information til sin opgave. 
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Eleverne må gerne selv medbringe telefon, iPad eller tablet, der skal bruges i oplægget.
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Bibintro

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om biblioteket og DK5-systemet. Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne præsenteres for biblioteket og dets tilbud. De lærer, hvordan de finder de fysiske materialer, og de bliver præsenteret for materialer, der passer til klassetrin og niveau. Desuden har de mulighed for at få eget lånerkort, hvis forældrene giver tilladelse.
Bibintroen indeholder en rundvisning i biblioteket, skattejagt efter biblioteksmaterialer samt en booktalk, hvor vi ser på skønlitterære og faglitterære bogtitler, som kan lånes på biblioteket. Til sidst kan eleverne finde materialer, de gerne vil låne med hjem.
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund.
FORBEREDELSE: Skal eleverne have lånerkort kan det klares online med brug af NemID. Det fysiske lånerkort udleveres ved første besøg på biblioteket. Opret bruger under 18 år her. Voksne kan også oprettes vha. NemID, læs mere her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Faglig læsning

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse 
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender til fagudtryk der omhandler faglitteratur og kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en introduktion til faglitteraturens begreber og lærer om, hvordan faglitteratur læses. Derudover præsenteres en række spændende, aktuelle og nyere faglitterære titler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Efter oplæg er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Skal eleverne have lånerkort kan det klares online med brug af NemID. Det fysiske lånerkort udleveres ved første besøg på biblioteket. Opret bruger under 18 år her. Voksne kan også oprettes vha. NemID, læs mere her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Booktalk om skønlitteratur

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk, hvor der bliver præsenteret en række spændende og medrivende bøger. Vi ser på nyere skønlitterære titler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Vi viser både fysiske bøger og e-bøger fra eReolen GO!. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 60 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Udfyld indmeldelsesblanketter, hvis eleverne skal oprettes som lånere og aflever dem på biblioteket eller mail dem til os senest tre dage før besøget. Find
indmeldelsesblanketten her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Skriv en fagbog

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse af gangen) 
FAG: Dansk og naturfag
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Videnstilegnelse
LÆRINGSMÅL: Jeg kan bruge Bookcreator. Jeg kan finde viden og vælge brugbar information til videreformidling.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi holder et oplæg om, hvad en fagbog er, og hvad den skal indeholde. Herefter går vi straks i gang med at lave elevernes egne fagbøger via Skoletubes program Bookcreator. Vi hjælper eleverne, hvor det er nødvendigt og er til stede til spørgsmål om program og indhold. Stavning er ikke fokus, men derimod at skimlæse, udvælge viden og bruge forskellige kilder til bogen. Bogen bliver efter den enkelte elevs niveau. 
Mulighed for udstilling af de printede bøger på jeres bibliotek og hos os. 
VARIGHED: 3 lektioner
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen. 
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

OBS: Forløbet koster 300 kr. i timen, i alt 900 kr. Kan indgå i projekt ‘Faglig læsning’.

Eventyrligt skriveforløb

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse af gangen) 
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kreativ skrivning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan finde på en fortælling og bruge handlingsbroen. Jeg kan skrive et eventyr.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi giver eleverne et indblik i, hvad et eventyr og en handlingsbro er og tager dem efterfølgende med ind i et virtuelt eventyrrum fyldt med ting. Eleverne skal vælge fem ting, som skal indgå i deres fortælling. Eleverne skriver hver sit eventyr.
VARIGHED: 2 lektioner
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen. 
FORBEREDELSE: Smartboard/projektor til fremvisning af eventyrrummet. 
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

Crime Scene 

KLASSETRIN: 5. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Fremstilling
LÆRINGSMÅL: Jeg kan komme med idéer til, hvad der er sket på gerningsstedet. Jeg kan udfylde en politirapport. Jeg kan lave en skriftlig fremstilling.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi forvandler et rum til et gerningssted med smadrede tallerkner, blod og andre tegn på, at der er sket en forbrydelse. Eleverne vil få lov at undersøge gerningsstedet, hvorefter de skal udfylde en politirapport. Bagefter kan I tilbage på skolen ud fra politirapporten skrive hver jeres lille krimi – for hvad tror I, der er sket på gerningsstedet? 
VARIGHED: 45 minutter
TID: Uge 11 i Brønderslev og uge 13 i Dronninglund. Kan bookes i tidsrummet 8-12. 
STED: Biblioteket i Brønderslev og Dronninglund.
FORBEREDELSE: Eleverne skal efter besøget med udgangspunkt i deres udfyldte politirapport skrive deres egen krimi i dansktimerne. Vi vil meget gerne have en kopi af krimierne efterfølgende. 
KONTAKT: Nikoline.Asmund.Thomsen@99454545.dk

Af hensyn til planlægning skal tilmelding ske på mail senest 1. marts.

Konceptet og krimirummet er som skoleåret 2019/2020 og 2020/2021

Do you speak English? Booktalk over engelsk litteratur 

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Engelsk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning og sprog
LÆRINGSMÅL: Jeg kender til gode engelske bøger, der passer til mig og mit niveau.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk over engelsk litteratur. Vi viser også hvor på biblioteket, I kan finde den engelske litteratur. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Skal eleverne have lånerkort kan det klares online med brug af NemID. Det fysiske lånerkort udleveres ved første besøg på biblioteket. Opret bruger under 18 år her. Voksne kan også oprettes vha. NemID, læs mere her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

Smart Parat Svar - en supersej, sjov og skør quiz for 6. klasserne

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.
Idéen med quizzen er, at den gode læser sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der findes i bøgernes verden. Eleverne vil opleve, at det er sejt at læse, at vide noget, at være smart på øverste etage. Der er udarbejdet materiale, der kan anvendes som forberedelse.
Quizzen afvikles i Hjallerup onsdag d. 1. december. Invitationen til konkurrencen sendes til dansklærerne på 6. klassetrin i starten af det nye skoleår. 
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

Booktalk

KLASSETRIN: 7. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk, hvor der vil blive præsenteret en række spændende og medrivende bøger. Vi ser på de nyere skønlitterære bogtitler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 60 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Skal eleverne have lånerkort kan det klares online med brug af NemID. Det fysiske lånerkort udleveres ved første besøg på biblioteket. Opret bruger under 18 år her. Voksne kan også oprettes vha. NemID, læs mere her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Nikoline.Asmund.Thomsen@99454545.dk

Tegneserier og grafiske romaner - en booktalk med billeder

KLASSETRIN: 7. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender gode tegneserier, der passer til mig. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne får en booktalk, hvor der vil blive præsenteret en række spændende og medrivende tegneserier og grafiske romaner. Vi ser på nye titler, såvel som mere klassiske, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden med litteratur, der oftest ikke tales om, men er højaktuelt og ræser derudaf. Det er læsning på to planer. Det billedlige og det sproglige. Efter booktalken er der mulighed for at låne materialerne med hjem eller reservere dem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Udfyld indmeldelsesblanketter, hvis eleverne skal oprettes som lånere og aflever dem på biblioteket eller mail dem til os senest tre dage før besøget. https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Josephine Valentin josb@99454545.dk

Mærk ordene synge - et lyrikforløb

KLASSETRIN: 7. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan sammensætte oplevelser til poetik. Jeg kan skrive lyrik. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Med et kort oplæg om lyrikkens moderne former, sendes eleverne ud på en sanselig gåtur, hvor de skal tage billeder af ting de ellers ikke lægger mærke til. Ved tilbagekomst skal de nu omdanne disse oplevelser eller billeder til deres egen lyrik. Vi medtager forskellige lyrikskabeloner. Afslutningsvist laver vi en oplæsning på klassen.
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Alle elever skal have telefoner med og overtøj til en gåtur udenfor. Papir og blyant (ikke computer)
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

Do you speak English? Booktalk over engelsk litteratur

KLASSETRIN: 7. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Engelsk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning og sprog
LÆRINGSMÅL: Jeg kender til gode engelske bøger, der passer til mig og mit niveau.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk over engelsk litteratur. Vi viser også hvor på biblioteket, I kan finde den engelske litteratur. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Informer os om klassens niveau. Udfyld indmeldelsesblanketter, hvis eleverne skal oprettes som lånere og aflever dem på biblioteket eller mail dem til os senest tre dage før besøget. Find indmeldelsesblanketter her: 
https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Josephine Valentin - josb@99454545.dk

Podcast produktion

KLASSETRIN: 8. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning og fremstilling
LÆRINGSMÅL: Jeg kan planlægge en podcast. Jeg kan indspille en podcast. Jeg kan bruge appen WeVideo til at redigere. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne designer og planlægger deres egen podcast, som bagefter indspilles på mixerpult eller on location på mobiler. Efterfølgende redigeres elevernes podcast i appen WeVideo via Skoletube. 
VARIGHED: 8-10 lektioner
TID: Kan afvikles i januar 2022. 
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Klassen skal være fortrolig med podcast som genre og lytte til en podcast, biblioteket har lavet, inden besøget. På produktionsdagen skal eleverne have skelettet til deres egen podcast klar. Vi anbefaler, at vi bruger en hel skoledag på seks lektioner på optagelser, redigering og fælles afspilning på klassen.
KONTAKT: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

Projekt - Brætspil om hele opgaveprocessen fra problemstilling til færdigt produkt

KLASSETRIN: 8. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om, hvordan jeg kan håndtere en opgaveproces. Jeg har viden om strategier til at overkomme udfordringer i forbindelse med projektarbejde. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Projekt er et brætspil, der hjælper elever i udskolingen med at lave bedre projekter og skriftlige opgaver. Spillet illustrerer på en legende og overskuelig måde: 
- Hvordan opgaveprocessen kan overskues og inddeles i forskellige faser
- Hvilke udfordringer, der ofte opstår undervejs
- Hvordan udfordringerne kan løses med enkle og anvendelige værktøjer
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

Oplevelseslæsning

KLASSETRIN: 8. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan samtale med andre om en tekst. 
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: I oplevelseslæsning bliver eleverne inddelt i to grupper, hvor to bibliotekarer vil være læsegruppeleder i en gruppe hver. I grupperne læses der en novelle og et digt, som vi snakker om. 
I oplevelseslæsning kan man ikke sige noget forkert, da vi bruger litteraturen til at starte en samtale. Oplevelseslæsning er fordybelse i en tekst uden forberedelse.  
Kan eksempelvis bookes før klassen starter på en ny periode, det kunne være H C Andersen eller lignende. Vi kan også aftale tekster i fællesskab.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Nikoline.Asmund.Thomsen@99454545.dk

GDPR

KLASSETRIN: 8. – 10. klasse 
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om GDPR. Jeg kender mine digitale rettigheder
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Mange unge har et aktivt liv med digitale teknologier og deler oplysninger om sig selv med de personer, der er i deres netværk, men også med de virksomheder, der tilbyder browsere, søgemaskiner, hjemmesider og apps. I dette virvar af lange brugsbetingelser og juridiske paragraffer kan unges opmærksomhed på digitale rettigheder nemt komme til at virke fjern og uvedkommende. Måske er man som så mange andre ikke engang helt sikker på, hvad persondata er, og hvad det vil kunne bruges til.
Gennem oplægget Persondata-hva-for-noget? opnår eleverne viden inden for blandt andet følgende emner:
- persondataforordningen (GDPR) 
- digitale rettigheder 
- dataansvarlighed 
- digital profilering
VARIGHED: 45 minutter
TID: Kan afvikles fra januar 2022. 
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Julie.Nygaard@99454545.dk

Forældremøder - Sociale medier

KLASSETRIN: 3. - 10. klasse 
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi giver forældrene en introduktion til forskellige sociale medier. Vi giver forældrene en forståelse af, hvad deres børn laver i de digitale fællesskaber. Vi berører emner som digital kommunikation, sociale medier, digitale fodspor, webetik, mobning samt god og dårlig opførsel på nettet. Introduktionen tilpasses de enkelte klassetrin.
VARIGHED: Ca. 30 minutter
STED: Skolerne
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Forældremøder - Læsning

KLASSETRIN: 1. - 4. klasse 
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi fortæller forældrene om vigtigheden af læsning og giver dem gode råd i forhold til at give deres børn læselyst. Vi slutter af med at give lidt læseinspiration, til hvad der passer til deres børns alder. 
VARIGHED: Ca. 30 minutter
STED: Skolerne
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Booktalk for lærere

KLASSETRIN: 3. - 10. klasse 
FAG: Dansk  
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Ønsker I inspiration til den nyere børne– og ungdomslitteratur på markedet, så kommer vi gerne ud og giver jer en booktalk til den målgruppe I ønsker. Vi fortæller både om det, vi erfarer, børnene er vilde med og om de værker, vi mener, kunne være relevante som undervisningsmaterialer. 
VARIGHED: Ca. 30 minutter
STED: Skolerne
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Læseforældre

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Ønsker du at klæde forældrene til børnene i din klasse godt på i forhold til at give børnene et boost af læselyst?
Så kan du benytte materialet læseforældre på det næste forældremøde. Læseforældre er en PowerPoint-præsentation, der er udviklet til at du, som lærer, kan fremlægge det på et forældremøde. Det forklarer om vigtigheden af at læse og giver nogle ideer til, hvordan I kan skabe læselyst derhjemme. 
VARIGHED: ca. 30 minutter
FORBEREDELSE:https://www.laeseforaeldre.dk/ (link åbner i nyt vindue) kan I finde noter og PowerPoint-præsentation til forældremødet. Der er ekstra slides til individuelt indhold. Derudover finder du PR-materiale på hjemmesiden, som kan udleveres til forældre.
STED: Skolerne
KONTAKT: Jette.Thorndal.Madsen@99454545.dk

Læsefamilier

Hverdagen er fyldt med skærme, apps og aftaler, der ligger på lur og stjæler vores tid. Læsefamilier er bibliotekets svar til travle forældre, på hvordan man skaffer sig ekstra øjenkontakt, fælles oplevelser og nærvær med sin familie. Poserne er pakket med materialer til hele familien og anbefales til børn fra ca. 10 år.  Læs mere om https://www.laesesporet.dk/laesefamilier (åbner i nyt link)
FORBEREDELSE: Afstem med forældre om der er stemning for at læse sammen som familie i fritiden. Vi har læsefamilieposer med forskellige temaer til en hel klasse, så der er mulighed for at klassen samlet kan afvikle et forløb i en ferie. 
KONTAKT: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk