Mellemtrinnet

Tilbud til mellemtrinnet i skoleåret 2023/2024

Forældremøde om sociale medier

Vi giver forældrene en forståelse for, hvad deres børn laver i de digitale fællesskaber.

Undersøgelser viser en tendens til stigende ensomhed blandt unge i Norden sideløbende med udbredelsen af sociale medier. Sociale medier kan derfor have negative effekter på børn og unges sociale liv, og det er derfor vigtigt at have viden om emnet.

Vi starter med en introduktion til forskellige sociale medier. Vi berører emner som digital kommunikation, digitale fodspor, webetik, mobning samt god og dårlig opførsel på nettet. Introduktionen tilpasses de enkelte klassetrin.

Det praktiske

Klassetrin: 3.-6. klasse (en klasse ad gangen)
Hvornår: August og september
Varighed: 30 minutter
Sted: Skolerne
Kontakt: bib-born@99454545.dk

Bibintro

Eleverne præsenteres for bibliotekets tilbud. Bibintroen indeholder en rundvisning på biblioteket og en skattejagt efter biblioteksmaterialer. Til sidst får eleverne mulighed for at finde materialer, de gerne vil låne med hjem. Eleverne lærer, hvordan de finder de fysiske materialer og bliver præsenteret for materialer til deres klassetrin og niveau. Desuden har de mulighed for at få eget lånerkort, hvis forældrene giver tilladelse.

Det praktiske

Klassetrin: 3.-6. klasse (en klasse ad gangen)
Hvornår: Hele året
Varighed: 90 minutter
Sted: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund.
Forberedelse: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: www.bronderslevbib.dk/blivbruger
Kontakt: bib-born@99454545.dk

Booktalk om Skønlitteratur

Vi afholder en booktalk for klassen og præsenterer eleverne for en række spændende og medrivende bøger. Ifølge den internationale læseundersøgelse PIRLS blandt 4. klasser er flere elever blevet svage læsere, og de er blevet svagere end tidligere. Her spiller bl.a. bøger i hjemmet en stor faktor. Vi ser på nyere skønlitterære titler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Vi viser både fysiske bøger og e-bøger fra eReolen GO! Efter booktalken kan eleverne kan låne materialer med hjem.

Det praktiske

Klassetrin: 3.-6. klasse (en klasse ad gangen)
Hvornår: Hele året
Varighed: 60 minutter
Sted: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
Forberedelse: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: www.bronderslevbib.dk/blivbruger
Kontakt: bib-born@99454545.dk

Smart Parat Svar

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse.

Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar. Invitationen til konkurrencen sendes til dansklærerne på 6. klassetrin i starten af det nye skoleår

Det praktiske

Klassetrin: 6. klasse
Tid: Quizzen afvikles i Hjallerup onsdag d. 6. december.
Kontakt: bib-born@99454545.dk

Den regionale konkurrence afvikles i Aalborg onsdag d. 10. januar og finalen onsdag d. 7. februar.  

Informationssøgning og kildekritik

Eleverne lærer om informationssøgning og kildekritik, og hvad der er vigtigt at vide, når de selv skal søge information til opgaver.

Det praktiske

Klassetrin: 5.-6. klasse (en klasse ad gangen)
Hvornår: Tirsdage og torsdage i januar og februar
Varighed: 45 minutter
Sted: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
Forberedelse: Eleverne skal selv medbringe telefon, iPad eller tablet, der skal bruges i oplægget.
Kontakt: bib-born@99454545.dk

Webetik

Oplægget tager udgangspunkt i Dit liv på nettet.

3. og 4. klasse

Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Med små eksempler fra virkeligheden berører vi digital kommunikation, sociale medier og digitale fodspor. Vi taler om webetik, webmobning samt forskellen på god og dårlig opførsel på nettet.

5. og 6. klasse

Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Eleverne deltager aktivt, når vi kommer ind på emner som sociale medier, digital kommunikation og webmobning gennem små øvelser og dialog.

Det praktiske

Klassetrin: 3.-6. klasse (en klasse ad gangen)
Hvornår: Mandage og tirsdage i januar og februar
Varighed: 45 minutter
Sted: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
Kontakt: bib-born@99454545.dk