Skolen & Biblioteket

Biblioteket understøtter Brønderslev Kommunes målsætning om, at alle børn skal blive klar til verden.

Velkommen til Brønderslev Biblioteks tilbud til skolerne

Biblioteket understøtter Brønderslev Kommunes målsætning om, at alle børn skal blive klar til verden, dvs. at alle børn skal have mulighed for at udvikle sig til kompetente og robuste voksne. Verdensborgere, som bliver i stand til at indgå aktivt i et demokratisk samfund.

Med afsæt heri udbyder Brønderslev Bibliotek en række korte undervisningsforløb, der kan indgå som en del af den understøttende undervisning. Forløbene er rettet mod indskoling, mellemtrin og overbygningen ligesom de enkelte forløb er tilpasset fælles mål.

Kataloget er ment som en inspirationskilde i planlægningen af undervisningen i det kommende skoleår. Målet er at gøre et besøg på biblioteket til en naturlig del af en skoledag, og tilbuddene giver eleverne en oplevelse af biblioteket som et lære– og værested. Derfor udbydes forløbene på alle bibliotekerne, men kan også finde sted på skolerne eller med afsæt i Det Mobile Bibliotek, som kører i landområderne.

Indholdet i kataloget er gratis og udbydes til alle skoler i kommunen. Nogle tilbud er faste og kan bookes hele skoleåret ved at maile til kontaktpersonen for det pågældende tilbud, mens andre tilbud er enkeltstående og kræver hurtig booking. Undervisningsforløbene og aktiviteterne er ligeledes udarbejdet med øje for det øgede fokus på læselyst i folkeskolen, samt at skoleåret 19/20 er udnævnt til Bogens År.

Læs mere om de forskellige tilbud i kataloget. Flere forløb kan justeres, så de passer ind i undervisningen, f.eks. arbejdet med forfatterskaber og emner i projektarbejde. Kontakt os gerne for at høre om mulighederne.

Vi glæder os til at tage imod jer!

Vh børnebibliotekarerne