Klimaforandringer

Læs om klimadebatten på Faktalink

13.04.18
Bibliotekets klimatema fortsætter med onlineartikler fra Faktalink. Læs bl.a. om energiformer, genbrug og politik. Du logger dig på med dine biblioteksoplysninger.
  Klimaforandringer (2017)
En global opvarmning er i gang, og klimaet forandres overalt på Jorden. Vejret bliver mere ekstremt.
 

Bæredygtighed og grøn omstilling (2017)
Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi, men i de seneste år er klimadebatten til dels erstattet af diskussioner – blandt politikere, virksomheder og NGO’er – om bæredygtighed og grøn omstilling.

  Klimapolitik (2017)
Ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser og svigtende høst har sammen med forskeres advarsler om, at den globale opvarmning vil få uigenkaldelige konsekvenser for kloden, sat klimapolitik på dagsordenen.
  Drivhusgasser (2015)
Menneskets udledning af drivhusgasser, især CO2 og metan, holder på Jordens varme. Det fører til klimaforandringer, som er med til at skabe en global opvarmning af kloden. De største udledninger kommer fra de rigeste lande og skyldes især kul, olie og gas, der bruges til opvarmning, elektricitet, industri og transport.
 

Alternativ energi (2015)
Alternativ energi er en betegnelse, der både omfatter at begrænse energiforbruget, ændre energisystemerne og skifte fra forbrug af kul, olie og gas til fornybare energikilder eller energikilder, der ikke medfører udledning af drivhusgasser. Alternativ energi kan nemt forveksles med vedvarende energi, der udelukkende betegner energiformer, der fornyer sig selv, og dermed udelukker atomenergi.

 

Genbrug og genanvendelse (2014)
Moderne forbrugerkultur bliver ofte stemplet som køb-og-smid-ud-kulturen, men faktisk har danskerne – ja hele verden – aldrig haft mere fokus på genbrug og genanvendelse.
Befolkninger verden over bakker op om de langsigtede mål i klimapolitikken, men det kniber med opbakningen, hvis der er udsigt til, at det koster velstand, velfærd og arbejdspladser her og nu.

 

Oprindeligt skrevet af Odense Centralbibliotek.