Projekt Bogglad
Projekt Bogglad

Bogglade børn i Brønderslev

21.01.22
Brønderslev Bibliotek har modtaget 340.000 fra Slots- og kulturstyrelsen på en ansøgning om indkøb af bøger, der skal understøtte bogglæde hos børn og unge i hele Brønderslev Kommune. Slots- og Kulturstyrelsen ønsker med den landsdækkende BOGgladpulje at understøtte læselysten og styrke samarbejdet mellem bibliotekerne og daginstitutioner.

I ansøgningen fra Brønderslev Bibliotek er der sikret bred opbakning fra en lang række institutioner og fritidstilbud, og det betyder, at der i 2022 vil blive indkøbt bøger for 340.000 kr. til glæde for rigtig mange børn i Brønderslev Kommune. Herudover skal projektet bidrage til skabelse af et blivende netværk, hvor biblioteket og institutionerne også fremover kan lære af og med hinanden.

Udviklingskonsulent ved Brønderslev Bibliotek Louise Eltved Krogsgård udtaler: “Det er en kæmpe gave, vi har modtaget i form af denne flotte bevilling. Vi glæder os til at kunne lave spændende bogkasser til børnehaver, SF0´er og fritidsklubber i Brønderslev Kommune. Pengene er ene og alene øremærket til indkøb af bøger, og de kommer til at række rigtig langt. Bøgerne skal bruges til at åbne døre ind til børnenes fantasi og interesseområder, og derfor er det også en stor del af projektet at inddrage børn og pædagogisk personale i udvælgelsen af bøgerne. Læsning bidrager til at åbne børns øjne for nye verdner, perspektiver og muligheder, og i projektet er det målet, at bøgerne skal indgå som en hel naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår i institutionerne.”

Bøgerne vil blive indkøbt i foråret 2022 og indgå i temakasser, som kan udskiftes og byttes med andre institutioner, så alle kan få glæde af nye bøger og gå på opdagelse i endnu flere nye universer. Bøgerne skal matches med børnenes interesser og de indsatser som institutionerne allerede arbejder med, og de færdige temakasser kan rulles ud efter sommerferien.

Bibliotekschef Bente Kristoffersen glæder sig også meget over tildelingen af midler: ”BOGgladpuljen passer perfekt ind i det som er en af vores vigtigste opgaver nemlig at understøtte den gode læseoplevelse for alle børn og unge. Vi glæder os til det tætte samarbejde med projektets institutioner og ikke mindst børnene selv, for det er netop deres læseglæde og nysgerrighed dette projekt skal komme til gode. Vi ved, at et tæt samarbejde med institutionerne vil gøre en kæmpe forskel, når vi kombinerer fagligheder og kompetencer, så vil Bogglad projektet gøre en forskel i Brønderslev Kommune”

Læs mere om puljen her: BOGglad - børns møde med litteraturen (slks.dk)