Sprogstart

Bibliotekernes indsats for børnehavebørn, som modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Projektperiode:
01.01.2016 - 31.12.2018 (afsluttet projekt)

Kort projektbeskrivelse:
Projektet ”Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn”  ønsker at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb, kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-6 år.

Kontaktpersoner: 
Jette Thorndal Madsen - jette.thorndal.madsen@99454545.dk og Stine Kjær Christiansen - Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

Læs mere om projektet

Projektbeskrivelse:
Projektet ”Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn”  ønsker at udvikle et koncept for, hvordan bibliotekerne via et bevidst, målrettet og systematisk forløb, kan påvirke børns sprogfærdigheder i alderen 3-5 år. Bibliotekerne har altid arbejdet med børns sprog og sprogudvikling, i Brønderslev blandt andet i ”Sprogtrolden” hvor biblioteket besøger dagplejerne i legestuerne; men der har aldrig været et nationalt projekt med fokus på at finde ud af, hvad der virker, og hvordan det virker. Dagtilbudschef Jørn Godsk har været med i projektansøgningen, og næste fase bliver involvering af daginstitutionerne.

Projektet vil med en blanding af eksisterende og nyudviklede tilbud finde sted i 10 ugers forløb ude i børnehaverne, særligt tilpassede de 3, 4 og 5-årige overalt i Nordjylland. Udover Aalborg Bibliotekerne og Brønderslev Bibliotek, som er ansvarlige for udviklingen af projektets indhold i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter, deltager følgende nordjyske biblioteker som testbiblioteker - Frederikshavns Kommunes Biblioteker, Jammerbugt Bibliotekerne, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Kommunes Biblioteker, Thisted Bibliotek.

Evnen til at udvikle sprog og læseforståelse grundlægges meget tidligt i livet. Heldigvis er det muligt at påvirke sprogindlæringen, og her kan bibliotekerne spille en vigtig rolle. I dette projekt vil vi udvikle et koncept for, hvordan vi som bibliotek kan påvirke børns sprogfærdigheder positivt og dermed evnen til at lære, og klare sig bedre resten af livet.

Læsning fremstår som den mest afgørende færdighed ift. videre læring hos børn, unge og voksne og derfor er det samfundsøkonomisk rentabelt med en tidlig indsats. Bibliotekerne har mange sprogindlæringsaktiviteter; men med projektet ”Sprogstart – Bibliotekernes indsats for børnehavebørn” får vi en systematisk, længerevarende indsats.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen