Mandefællesskabet

I Mandefællesskabet samler vi en gruppe af ældre mænd i Dronninglund, der har brug for et skub til at danne nye netværk.

Det gør vi i et forløb på 12 uger gennem oplevelser, gode snakke og fælles frokost. I forløbet vil vi have særligt fokus på den mundtlige fortælling, livshistorier og mestringsstrategier, der kan klæde mændene på til selv at tage ejerskab over deres sociale liv.  

Projektet skal give os indsigt i, hvordan man via fællesskabende metoder kan arbejde på tværs af sektorer og civilsamfund, med strategisk udvikling af fællesskaber, hvor fortællingen er i centrum. 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 99.858kr 

Kontaktperson: Kulturformidler Katrine Dinitzen: kadi@99454545.dk