Udskolingen

Tilbud til udskolingen i skoleåret 2022/2023

Booktalk

KLASSETRIN: 7. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk, hvor der vil blive præsenteret en række spændende og medrivende bøger. Vi ser på de nyere skønlitterære bogtitler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Udfyld formular herunder

Oplevelseslæsning

KLASSETRIN: 8. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kan samtale med andre om en tekst.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: I oplevelseslæsning bliver eleverne inddelt i to grupper, hvor to bibliotekarer vil være læsegruppeleder i en gruppe hver. I grupperne læses der en novelle og et digt, som vi snakker om. I oplevelseslæsning kan man ikke sige noget forkert, da vi bruger litteraturen til at starte en samtale. Oplevelseslæsning er fordybelse i en tekst uden forberedelse. 
Kan eksempelvis bookes før klassen starter på en ny periode, det kunne være H C Andersen eller lignende. Vi kan også aftale tekster i fællesskab.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

Stop identitetstyven

Et dialogskabende brætspil om at identificere og stoppe identitetstyven.
KLASSETRIN: 7.-9. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om identitetstyveri. Jeg har viden om, hvordan jeg stopper identitetstyveri.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Igennem brætspillet Stop Identitetstyven skal eleverne i fællesskab forsøge at stoppe identitetstyven.
Eleverne får viden om identitetstyveri og de opmuntres til dialog om deres oplevelser med identitetstyveri igennem spillet. Derudover får eleverne kendskab til deres handlemuligheder, hvis de bliver udsat for identitetstyveri.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

Projekt

Brætspil om hele opgaveprocessen fra problemstilling til færdigt produkt
KLASSETRIN: 8. - 10. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om, hvordan jeg kan håndtere en opgaveproces. Jeg har viden om strategier til at overkomme udfordringer i forbindelse med projektarbejde.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Projekt er et brætspil, der hjælper elever i udskolingen med at lave bedre projekter og skriftlige opgaver. Spillet illustrerer på en legende og overskuelig måde:
- Hvordan opgaveprocessen kan overskues og inddeles i forskellige faser
- Hvilke udfordringer, der ofte opstår undervejs
- Hvordan udfordringerne kan løses med enkle og anvendelige værktøjer
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.