Strategi

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden (2024-2025)

Brønderslev Bibliotek er folkebibliotek for alle borgere i Brønderslev Kommune. Her kan du komme, ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er, og hvilken baggrund du har. Du kan blive klogere på livet og verden, både den store derude i det fjerne, den lige om hjørnet og din egen helt personlige – fordi rammerne indbyder til både fællesskab og fordybelse, og fordi mulighederne og aktiviteterne favner bredt.

Der er biblioteker i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup samt Det Mobile Bibliotek, som udover en fast køreplan i de mindre byer, kan bookes af skoler, daginstitutioner og lokale fællesskaber. Biblioteker er decentrale og tilgængelige alle ugens dage fra kl. 7-21. På biblioteket er der kort fra tanke til handling, vi arbejder ’ud af huset’ og tæt på der, hvor borgerne er. Vi understøtter lokal sammenhængskraft gennem meningsfulde samarbejder og fællesskabende aktiviteter.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden – knytter sig til Brønderslev Kommunes vision Et godt sted at leve. Strategien bygger på kompassets fire retninger og de dertil hørende værdier, at vi er modige, nysgerrige og fællesskabende – i samspil med borgerne.

I strategien bevæger vi os fra det mere overordnede til biblioteksspecifikke målsætninger og helt konkrete handlinger på biblioteksområdet. Fokus er på nye initiativer og større indsatser mens den daglige drift rummer mange flere opgaver, der ikke beskrives her.

Biblioteksloven er rammen for bibliotekets kerneopgave: at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet samt demokratisk deltagelse. Bibliotekets demokratiske samfundsrolle er mere central og vigtigere end nogensinde. Vi arbejder med at sikre fri og lige adgang for alle borgere til information, viden og kulturelle oplevelser. Det er kulturen, som binder os sammen, og for at forstå andre, skal vi forstå os selv, kende vores baggrund og fundament.

At gøre klog, danne og oplyse er vores kerneopgave.

Bibliotekets styrke ligger i bredden og forskelligheden, både i forhold til den varierede mængde af indhold i materialer og medier, men også i forhold til medarbejdernes mange forskellige fagligheder og kompetencer. Biblioteket skal være et godt sted for alle borgere i Brønderslev Kommune og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – vi ser muligheder frem for begrænsninger, når vi arbejder på at synliggøre biblioteket og bibliotekets betydning ind i den kommunale sammenhæng. Biblioteket er en velfærdsinstitution, der i samspil med andre bidrager til at løse de kommunale udfordringer og indfri de kommunale målsætninger.

Brønderslev Bibliotek – midt i din verden.

Marianne Holst Hundebøl
Biblioteksleder, august 2023

Strategi

Alle skal med

Brønderslev Bibliotek er stedet, hvor du er velkommen – ligegyldigt hvem du er, hvor gammel du er, og hvilken baggrund du har. Vi skaber grobund for gode fællesskaber med meningsfulde kulturaktiviteter i centrum. Bibliotekerne er tilgængelige alle dage og i hele kommunen. Læsning er en livskompetence – det starter med børnene og handler om at være nysgerrig gennem hele livet, for at forstå sig selv og verden.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte folkebibliotekernes håndslag på et styrke børns læselyst med en lokal forankret strategi.
 • At arbejde med ’glæden ved litteratur, sprog og læsning’ gennem det nationale temaspor ved centralbibliotekerne.
 • At igangsætte en målrettet udvikling af børneområderne med inspiration fra LÆS (nyindretning af Københavns hovedbibliotek)
 • At fortsætte og udvikle samarbejdet omkring Sprogsporet – en tværfaglig indsats for alle børn i alderen 0-6 år.

Samarbejde og handling

Brønderslev Bibliotek er et kulturelt omdrejningspunkt i hverdagen, hvor udvikling går hånd i hånd med samskabelse og inddragelse. Biblioteket skal udvikle gode rammer for fællesskaber, mødesteder og lokalt engagement.  Vi er modige og stærke med mange forskellige fagligheder blandt medarbejderne, når vi arbejder sammen med aktører lokalt, regionalt og nationalt.  Her er kort fra tanke til handling.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte ’kultur for alle’ gennem temasporet i centralbibliotekerne.
 • At optimere og udvikle Det Mobile Bibliotek og understøtte de lokale fællesskaber.
 • At styrke og udvikle skolesamarbejdet med fokus på en tværfaglig og samskabende tilgang.
 • At arbejde med udvikling af decentrale tilbud med afsæt i litteraturen, tæt på borgerne og der, hvor de lever.

Vækst og udvikling

Brønderslev Bibliotek er en kerneinstitution i demokratiet og en dynamo i den digitale transformation. Biblioteket binder by og land sammen – og gør Brønderslev kommune til et godt sted at leve. Biblioteket er et frirum og giver nye perspektiver, hvor talent og kreativitet udfoldes. Vi understøtter demokrati, mangfoldighed og dannelse samt arbejder for, at borgerne kan navigere i en digital verden.

Det vil vi gøre ved:

 • At understøtte temasporet ’Borgeren i den digitale transformation’ i centralbibliotekerne.
 • At udvikle samskabende og inddragende aktiviteter med borgerdrevne initiativer som f.eks. Advokatvagten.
 • At finde, udvikle og målrette bibliotekets services på baggrund af data og statistik.
 • At fortsætte udviklingen af Brønderslev Forfatterskole med nye projekter

Sundhed og natur

Brønderslev Bibliotek er en del af livet gennem hele livet. Biblioteket er et ståsted i en foranderlig verden, hvor du kan udfolde dig som modtager, deltager og aktør i meningsfulde aktiviteter, der skaber livskvalitet og dybde. Når du læser, er du aldrig alene, og det, litteraturen gør ved dig, er ren mental sundhed.

Det vil vi gøre ved:

 • At fortsætte og udvikle aktiviteter med fokus på mental sundhed og understøtte den kommunale indsats omkring ’Bevæg dig for livet’ (2022-2023)
 • At udvikle arbejdet med mental sundhed gennem arbejdsgruppen ”sundhed og bibliotek”
 • At arbejde med Verdensmålene samt bibliotekernes nationale indsats omkring uge 17 på tværs af projekter, arrangementer og samarbejder.