Projekter

På denne side kan du læse om vores projekter.

Ælle bælle nu vil jeg fortælle

Fortællinger er en grundsten i vores kultur, vores forståelse af os selv, men også en vigtig byggesten i det, der skal blive til læselyst og en livslang glæde ved litteraturens magiske univers.

I projekt ”Ælle, bælle, nu vil jeg fortælle” er der fokus på, hvordan den mundtlige fortælling er en forudsætning for udviklingen af børns læsekompetence og livsmestring. Gennem kropslige, sanselige og dialogiske metoder skal projektet udvikle helt nye undervisningsforløb til skolernes indskolingsklasser. I løbet af projektet vil vi udvikle et undervisningsforløb til 1. klasse.

Projektet er et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Vesthimmerland Bibliotek.

Projektet er støtte af Slots- og Kulturstyrelsen

Kontaktperson: Nikolaj Nielsen nikni@99454545.dk

 

Liv i landsbyen

Bibliotekets rum er et levested for litteratur og kultur, men disse er ofte placeret i større byer for bedst muligt at nå ud til flest mulige borgere. 
Men hvad med landsbyerne? For når borgere har en afstand på mere end 13 km til nærmeste bibliotek, ophører deres reelle brug af biblioteket.  Samtidig har kulturelle tilbud betydning for, hvor borgere vælgere at bo. Så hvordan kan biblioteket være med til at styrke sammenhængskraften i landsbyer uden at opføre en fysisk bygning? Det ønsker vi at undersøge gennem projektet Liv i landsbyen.

Projektets formål er at understøtte den lokale sammenhængskraft i landsbyer ved at gøre biblioteket relevant for borgere med lang afstand til et fysisk bibliotek. Gennem prøvehandlinger er målet at blive klogere på tendenser, behov og effektfulde tiltag i små samfund. Undervejs vægtes metoder og samarbejde med borgere, foreningsliv og andre aktører, som kan medvirke til at styrke deltagelseskulturen.

Projektet er et samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek, Slagelse Bibliotek, Hillerød Bibliotek, Vejle Bibliotek og Helsingør Bibliotek.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

Kontaktperson: Bente Guldmann Møller bente.guldmann.moller@99454545.dk

Nedenfor kan du læse om vores afsluttede projekter fra perioden 2019 og frem

Bookflix

Icon Description

Læseundersøgelsen ”Børns læsning 2017” dokumenterer, at majoriteten af unges mediepræferencer bevæger sig i retning af streamingtjenester, spil samt chat. Også hos pigerne, som ellers har haft en relativt høj andel af læsere, sporer man nu en nedadgående tendens til fordel for især de sociale medier.

Projektbeskrivelse

Gennem koblingen mellem filminspirerede litterære genrer og unges primære film- og spilverdener skabes der begejstring og interesse for litteratur ved at åbne dørene til deres ”indre actionbiograf”. Projektet allierer sig med de mest interesserede læsere i et antal udvalgte skoleklasser og kobler dem sammen med bogbloggere. De udvalgte bogbloggere er stærke på de filminspirerede genrer i projektet, og sammen med de stærke læsere danner disse et formidlingslokomotiv for andre unge i klasserne. Ved hjælp af denne formidling præsenteres littearturgenrerne i klasserne. De unge inspireres yderligere af forfattere og filmfolk, som sætter fokus på det isbjerg, som bogen udgør, set i relation til filmen. Med inddragelse af alle de unge i projektet produceres der fem "Magazines", som hver især er baseret på udvalgte litteraturgenrer.

Inspireret af forløbet besøger deltagerne en boghandel med en pose penge, som bruges til indkøb af bøger til skole- eller folkebiblioteket. Projektet afsluttes med en Bookflix-festival, hvor forfattere, filmfolk og bloggere omkring genrelitteraturen bliver præsenteret. I Brønderslev Kommune tilbydes projekt Bookflix til Brønderslev Forfatterskoles valgfag i hhv. Brønderslev og Dronninglund.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektperiode: 01.03.2018 - 28.02.2019.

DELTAG

Icon Description

Dronninglund Bibliotek er blandt 52 ansøgere sammen med 34 andre kulturhuse/biblioteker i Danmark blevet udvalgt til at være med i DELTAG – et forsknings- og udviklingsprojekt om deltagerkultur i Danmark.

DELTAG er et nytænkende projekt, der aktivt involverer kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark ved at skabe og dele viden. Mennesker med stærke tilknytninger til det lokale kulturliv i hele landet samarbejder med forskere om at indsamle viden og udvikle ny viden om aktiviteter i borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark.

Projektet er det første af sin art i Danmark og er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og landsforeningen Kulturhusene i Danmark. Projektet støttes af Nordea-fonden og løber frem til december 2022.

Rent praktisk bliver vi gennem bl.a. observationer og fokusgruppeinterview klogere på, hvordan vores brugere benytter biblioteket, og hvilke ønsker de har til fremtidigt brug.

Ensomme mig

Icon Description

To tidligere talentskoleelever har fået en idé; de vil bruge deres erfaringer og kunstneriske baggrund til at gøre noget ved den stigende ensomhed ved ungdommen. Deres egen baggrund inden for film- og skrivekunsten har givet dem modet til at snakke om alt det, der er så svært at sætte ord på, og nu vil de give deres erfaringer videre til nordjyske unge.

Nikoline Asmund Thomsen og Liv Lundholm Pedersen er tidligere elever ved henholdsvis Brønderslev Forfatterskole og FilmMaskinen i Frederikshavn, og har sidenhen gjort deres talent til deres levevej som undervisere på deres tidligere talentskoler. Nu har de fundet hinanden i en idé, der via kunsten skal klæde Nordjyllands unge på til at snakke om svære følelser, som vi alle kender og oplever i livet.

Liv Lundholm Pedersen fra FilmMaskinen fortæller: ”Jeg ville bare ønske, at det er forløb havde været en del af min egen skoletid, jeg har bare så tit tænkt på, hvor heldig jeg har været ved at opdage filmkunsten, og hvordan den har udviklet mig, nu håber jeg virkelig, jeg kan give det videre til andre. Jeg tror virkelig, at dette projekt kan gøre en forskel, at unge får øjnene op for, hvordan kunst kan være med til at få øjnene op for hinanden og finde nye veje til at gøre noget ved ensomhedsfølelserne, som mange unge bakser med.

Nikoline Asmund Thomsen har siden sin tid på Brønderslev Forfatterskole uddannet sig til lærer, men arbejder nu med at formidle litteratur i skolerne med Brønderslev Bibliotek og Forfatterskole som sin base uddyber: ”Jeg ser rigtig mange unge i skolerne, som har haft det svært efter corona, det er ikke bare så let at være væk så længe fra venner og skole, og så bare fra den ene dag til den anden koble sig til fællesskaberne igen. Jeg hører også fra mange skolelærere, at eleverne har haft det rigtig svært, ikke kun med skolearbejdet, men også med at være ung i en mærkelig tid med corona, som nu er afløst af en tid med krig og utryghed. Det kan være svært at snakke om.”

I en ny landsdækkende sundhedsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser resultaterne, at unge mistrives og i en bekymrende stigende grad. Det er svære emner som angst, depression og store konsekvenser af følelser omkring ensomhed. Undersøgelserne viser også, at unge mangler sprog og ord for de store følelser. Projektet skal besøge 35 8. klasser og har to formål. De unge skal lære at sætte ord på svære følelser om ensomhed, og omsætte det til et manuskript og film. Projektet skal endvidere undersøge, hvordan nordjyske unge har det med ensomhed ovenpå en lang coronakrise, og hvordan emnet kan behandles via kunstneriske tilgange.

Idéen til projektet har Liv og Nikoline udviklet i samarbejde med FilmMaskinen og Brønderslev Forfatterskole og projektet har fået støtte fra puljen Sund med Kultur, et signaturprojekt støttet af den nordjyske kulturaftale KulturKANten. Projektet har fået titlen ”En som mig – ensomme mig” og har hjælp og støtte fra Headspace Aalborg og konsulent Lene Nedergaard, som skal bidrage til projektet med viden og erfaring på området. Projektet går i gang ved næste skoleår og skal munde ud i et undervisningsforløb, som tilbydes til alle skoler efterfølgende, og være med til at sætte kunsten på dagsorden som en metode til at igangsætte de svære samtaler om ensomhed og unges trivsel.

Kontaktperson: Nikole Asmund Bjørn / Nikoline.asmund.thomsen@99454545.dk

Projektperiode: januar 2022-december 2023

Hold hjernen frisk

Icon Description

Brønderslev Bibliotek vil i samarbejde med kommunens Kulturskolen og Bevæg dig for livet – Senior skabe en livsglad café i bevægelse.

Ved at lave en genkendelig struktur for caféernes opbygning kan deltagerne trygt ledes ud i nye og udfordrende aktiviteter for krop og sjæl. Projektet samler et partnerskab, som har hver sine erfaringer med målgruppen, men gennem synergieffekterne i samarbejdet vil der kunne satses på, at seniorer uden tilknytning til foreningslivet kan få bevægelse for livet.

Hver livscafé bygges op med samme velkendte rammer, og målgruppen er de 60-75-årige. 

  • Velkomst ved samme ankerpersoner hver gang
  • Kaffe og fællessang
  • Dagens aktivitet og præsentation af samarbejdspartnere
  • Let og sund frokost
  • Højtlæsning/sang og farvel – præsentation af program for næste gang

Kontaktperson: Kirstine Grøngaard/ kirstine.grongaard@99454545.dk

Projektperiode: marts 2020 til foråret 2021 samt Projektperiode: februar 2022 til juni 2022.

Klokkerholm i verdensklasse

Icon Description

I Klokkerholm i verdensklasse skal vi gøre FN Verdensmål til hverdagsmål via aktiv borgerinddragelse

Verdensklassen, som består af aktive seniorer i Klokkerholm, skal udvælge, arbejde med og give gode råd videre om, hvordan FN Verdensmål kan gøres til hverdagspraksis, og sammen med biblioteket synliggøre og inspirere andre borgere i kommunen til at være medspillere til en bæredygtig udvikling i Brønderslev Kommune.

Forløbet består af 12 workshops der afholdes fra november 2022-april 2023, hvor vi inspireres og laver aktiviteter, der på forskellige måder gør Verdensmål til hverdagsmål.

Undervejs i projektet udarbejder deltagerne en podcast, der skal inspirere andre til at være med til at skabe bæredygtige hverdagspraksisser.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 99.487kr.

Projektperiode: november 2022-april 2023

Littera(gå)ture

Icon Description

Projektet skal sende litteraturen på gåture nye steder, med nye målgrupper, nye formater og skabe bevægelse i både krop og sind. Litteraturarrangementer i uderummet giver en unik mulighed for at tilføje højde og dybde til litteraturen i samspillet mellem omgivelser, bevægelse og deltagerne.

Littera(gå)ture ønsker at udvikle helt nye formidlingsformer, hvor uderummet bevares, men hvor borgere, foreninger og andre kulturinstitutioner er med til at udvikle helt nye koncepter. Målet er 8 nyudviklede innovative ture, hvor samskabelse er vejen til form, indhold og helt nye målgrupper. Formålet er at kickstarte lokale fællesskaber efter lange nedlukninger, og gøre biblioteket position som fællesskabende platform tydeligt.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 99.000kr.

Kontaktperson: Bibliotekar Ida Maagaard Jensen: idam@99454545.dk

Projektperiode: Dec 2021-dec 2022

Litterære livsvidner

Icon Description

Projektet vil skabe fællesskaber, der med fokus på litteraturen skal skabe rum for at snakke om de svære dele af livet som f.eks. sorg, skilsmisser og ensomhed. Projektet skal samle forskellige aldersgrupper i mindre byer. I første omgang er der samarbejde med Agersted og Asaa.

Projektbeskrivelse

Projekt ”Litterære Livsvidner” ønsker at udvikle bibliotekets rolle som en samskabende og deltagerbaseret velfærdsinstitution, der kan udvikle og skabe nye fællesskaber i mindre lokalsamfund. Undersøgelser viser, at litteratur er en stærk metode til at afhjælpe depression og ensomhed ved dens udvikling af empatiske forbindelser, stressnedsættende flowtilstande og skabe sammenhængskraft. I ”Litterære Livsvidner” skal biblioteket positioneres som et samskabende kulturelt omdrejningspunkt mod ensomhed i mindre samfund, hvor der er stigende ældregrupper og dalende børnetal.

Projektperiode: 01.03.19 - 31.12.21

Læseforældre

Icon Description

Projektet udvikler litteraturformidlingsstrategier, der fokuserer på og skaber et materiale, der henvender sig til forældrene for derigennem at inspirere og motivere børn til lystlæsning. Projektet har fokus på, at biblioteket står som afsender, men materialerne kan også bruges af lærere til refleksion og samtale på forældremøder.

Projektet har fokus på, at biblioteket står som afsender, men materialerne kan også bruges af lærere til refleksion og samtale på forældremøder.

I materialet er der bl.a. læseråd, anbefalinger, tips fra andre forældre, inspiration, vejledning og information.

Samarbejdspartnere: Brønderslev Bibliotek, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Bibliotekerne, Vesthimmerlands Biblioteker og Gug Skole.

Kontaktperson: Jette Thorndal Madsen, mail: jette.thorndal.madsen@99454545.dk.

Projektperiode: februar 2019 – november 2019.

Læseheste

Icon Description

Et projekt om at skabe læselyst blandt børn ved at tage afsæt i en fælles interesse: heste. Projektet samarbejder med Hjallerup Skole og Hjallerup Rideklub.

Projektbeskrivelse

En ny undersøgelse viser, at de børn, som før læste meget, er begyndt at læse mindre og mindre. Den tid, som børnene engang brugte på at læse, er skiftet ud med Snapchat, YouTube-klip og andre medier. Det synes vi på Brønderslev Bibliotek er ærgerligt, og det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor har vi startet projektet Læseheste, hvor vi vil introducere børnene for spændende litteratur, der møder dem i øjenhøjde og i dét, de synes er spændende. Med andre ord: Børnene skal have læselyst.

Projektet tager udgangspunkt i børnenes fælles interesse: heste. Uanset om man selv rider eller bare elsker heste, er man velkommen. Projektet er for alle, der har lyst til at læse mere – uanset hvilket læseniveau man har.

Projektet vil dels foregå på biblioteket, rideskolen og skolen, hvor der vil være forskellige aktiviteter. Blandt andet skal børnene skrive sange og producere musikvideoer, deltage i workshops på rideskolen og lege med læsningen.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektperiode: 01.01.2018 til 31.12.2019.

Mandefællesskabet

Icon Description

I Mandefællesskabet samler vi en gruppe af ældre mænd i Dronninglund, der har brug for et skub til at danne nye netværk.

Det gør vi i et forløb på 12 uger gennem oplevelser, gode snakke og fælles frokost. I forløbet vil vi have særligt fokus på den mundtlige fortælling, livshistorier og mestringsstrategier, der kan klæde mændene på til selv at tage ejerskab over deres sociale liv.  

Projektet skal give os indsigt i, hvordan man via fællesskabende metoder kan arbejde på tværs af sektorer og civilsamfund, med strategisk udvikling af fællesskaber, hvor fortællingen er i centrum. 

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 99.858 kr.

Projektperiode: september 2022- august 2023

Min magiske læsehule

Icon Description

Læsehuler, bogklubber og læsevenner rykker fremover ind i fritidsordninger landet over, når 35 biblioteker får 6,9 mio. kr. fra Kulturministeriet til nye initiativer, der skal vække læselysten hos børn.

Brønderslev Bibliotek har fået 200.000 kr. til at arbejde med "Min magiske læsehule" i samarbejde med skolefritidsordningerne i Agersted, Asaa og Jerslev. Projektet skal i fællesskab mellem samarbejdspartnerne udvikles i foråret 2020 for derefter at løbe af stablen i skoleåret 2020-2021.

Kontaktperson: Stine Kjær Christiansen, mail: stine.kjaer.christiansen@99454545.dk.

Projektperiode: 2020-2021

Projekt Library Takeover

Icon Description

Kulturforbrugere i dag har nye behov der stiller krav om nytænkning i bibliotekers huse ift. at kunne omfavne brugernes virkelighed. I ’LIBRARY TAKEOVERS’ er lokale interessegrupper værter for biblioteket, hvor de selv skaber aktuelle kulturaktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i lokale interessegruppers behov og udtryk. Fx en spejdergruppes fokus på bæredygtighed, en kunstnergruppes behov for formidlingsplatform, seniorers fælles fortælle-lounge, ungegruppers litteraturscene osv.

Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen gennem Bibliotekernes udviklingspulje, og strækker sig over 1 ½ år. Projektet er initieret af Odense Bibliotek, men i forbindelsens med udarbejdelsen af ansøgningen blev Brønderslev Bibliotek inviteret med i processen, og vi har været med til at skabe projektets målsætninger, metoder og tilgange fra starten. Projektet har sidenhen fået Hedensted Bibliotekerne med som samarbejdspartner. Vi er således tre biblioteker af meget forskellige størrelser og erfaringsgrundlag, som er med til at udvikle projektet og lære af hinanden.

Formålet er, at igennem metoder som samskabelse at åbne bibliotekets rum og rammer (fx også vores digitale) for samarbejdspartnere, som med frie rammer får lov til at forme og tænke biblioteket, som de ser og opfatter det. Det handler om en ny måde at skabe demokratiske arenaer, hvor projektets udvalgte målgrupper får lov til at skabe biblioteket, som de tænker det. Det er vores forventning, at projektet giver såvel samskabelsespartnerne som os selv som bibliotek helt nye øjne på vores hverdag, praksis og rum. Mulighederne er meget åbne, og vi er spændte på, hvad det kan blive til.

Målgruppen er udvalgte lokale netværk, foreninger eller institutioner som brænder for en sag og ønsker at indgå i proces med biblioteket om at fremme den. Det handler om demokratiske rettigheder som at kunne forsamles, ytringsfriheden og dannelsen. Biblioteket skal give plads men også sætte sine egne kompetencer i spil og gå med på ”legen”. Målgruppen er fællesskaber, hvor deltagelsen er i højsæde og som kan spejle sig i bibliotekernes livsverden. På Brønderslev Bibliotek skal vi igennem 3 udvalgte `takeovers´ inden projektets afslutning.

Kontaktperson: Bibliotekar Ida Maagaard Jensen: idam@99454545.dk
Projektperiode: 1/12-20 - 30/6-22

Vi lærer i det nære

Icon Description

Via projektet ønsker vi at styrke børns oplevelse af, at de kan gøre en forskel og være aktive deltagere i fællesskabet.

Børnehavebørn vil via målrettede Verdensmålsaktiviteter udvikle kendskab til og kundskaber i at gøre en forskel i lokalsamfundet. 
Alle aktiviteter har ud over verdensmålene særligt fokus på mental sundhed og self-efficacy.
Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med kr. 99.200,-

Kontaktpersoner:
Rikke Ejlertsen, kulturformidler for børn og unge, tlf.: 99455726, mail: riej@99454545.dk
Stine Kjær Christiansen, børnebibliotekar, tlf.: 99455963, mail: stine.kjaer.christiansen@99454545.dk 

Projektperiode: 2022