Persondataforordningen

Vi passer på dine data. Her finder du information om Brønderslev Biblioteks registrering og videregivelse af oplysninger.

Brønderslev Bibliotek registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Fritids- og Kulturforvaltningen. På Brønderslev Bibliotek arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Biblioteksloven (LBKG 2013-01-30 nr. 100), Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (BKG 2013-01-31 nr. 103), Databeskyttelsesloven samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Brønderslev Bibliotek sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Brønderslev Bibliotek ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Brønderslev Bibliotek har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer, du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmesiden, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Hvilke oplysninger har vi brug for, når du er låner på Brønderslev Bibliotek?

Herunder finder du svar på de mest gængse forklaringer på data, vi anvender, når du bruger biblioteket. Se evt. en uddybende beskrivelse i bibliotekets privatlivspolitik.

 • Lånernummer: Tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.
 • Cpr-nummer: Henter din adresse fra cpr-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Skal bruges til at låne materialer.
 • Fraværsperiode: En periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.
 • Navn: Dit navn, som det står på dit sundhedskort.
 • Fødselsdato: Bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.
 • c/o navn og adresse: Aktuel kontaktadresse.
 • Telefon: Her kan angives flere telefoner, både fastnet og mobil. Det sidste bruges til at sende sms'er om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil kan ændres via hjemmeside.
 • E-mail: Bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail kan ændres via hjemmeside. Hvis du er tilmeldt et af vores nyhedsbrev, vil din E-mail blive brugt til udsendelse af dette. Vil du afmelde et nyhedsbrev, kan du klikke på afmeldlinket i bunden af nyhedsbrevet.
 • Blokeret d.: Dato for aktivering af blokering.
 • Blokeringsårsag: Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er stjålet.
 • Lånergruppe: Har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.
 • Tilhørsfilial: Er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside.
 • Kommune-nr.: Er din bopælskommune og anvendes til statistik og angiver, om du har mulighed for at bruge vores netmedier.
 • Sprog: Dansk eller engelsk. Har betydning for, om systemet sender meddelelser ud på dansk eller engelsk.
 • Låner-ID: Her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne, f.eks. sundhedskort. Pin-koden er altid anonymiseret.
 • Intern note: Kan kun ses af personalet og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, eller hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket.
 • Note til låner: Udskrives på "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.
 • Udlån: Dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer: Oversigt over dine reserveringer. Slettes, når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende: Viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter at mellemværendet er afviklet.
 • Beskeder: Er en oversigt over afsendte sms'er og e-mails. Al information om lånte materialer fjernes fra beskederne efter 30 dage.
 • Indmeldelse af børn og unge: Børn og unge under 18 år oprettes af værge gennem bibliotekets hjemmeside. Værge tilknyttes som økonomisk ansvarlig. 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Brønderslev Biblioteks behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Mikkel Mose Baltsersen
Brønderslev Kommune 
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf.: 99 45 54 55