Nyt stærkt kultursamarbejde i Brønderslev

Folkeuniversitet bliver vækket til live

Af Kirstine Grøngaard

Folkeuniversitetets aktiviteter har i en længere periode ligget stille i Brønderslev, men er nu vækket af sin dvale. 

Fra dette efterår vil der igen være mulighed for at tilmelde sig foredrag om alverdens emner formidlet af bl.a. undervisere, der til dagligt er ansat ved universiteter eller museer eller lign. Foreningen Norden og Brønderslev Bibliotek er nemlig gået sammen om at tilrettelægge et spændende program og kan allerede nu løfte sløret for efterårets første arrangement, nemlig et foredrag om Islandsk litteratur. 
 
”Vi er utrolig stolte af, igen at kunne tilbyde borgerne i Brønderslev foredrag fra Folkeuniversitet og ser en oplagt synergi med Foreningen Norden,” udtaler formand for Foreningen Norden, Lene Hansen.  
 
Bibliotekar Kirstine Grøngaard fra Brønderslev Bibliotek fortæller ligeledes, at det for biblioteket er oplagt at gå ind i et partnerskab med netop Foreningen Norden om FU. ”Vi har gode lokaler og et bredt netværk i kommunen, som kan bidrage med omtale og publikum, så efterårets spændende foredrag kan blive nydt af flest mulige interesserede borgere.”  
 
Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisningsvirksomhed at udbrede kendskabet til den nyeste viden via forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab.  
 
Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om foredragene på biblioteket, hvis primære fokus vil være på nordiske samfundsforhold, nordisk kunst og kultur. 
 
Dato og indhold for foredragene vil løbende blive vist på Brønderslev Biblioteks hjemmeside samt i Folkeuniversitets trykte program og hjemmeside.