• Bog

Barnet i centrum : pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

(2016)
Serie
Videreføres i: Barnet i centrum 2
Fremlæggelse af resultater fra forskningsprojektet "Barnet i Centrum". Gennem beskrivelser, cases, teorier og resultater fra projektet, peges på hvordan det pædagogiske arbejde med de 0-3-årige kan varetages