Lån og reserveringer

Her finder du regler for udlån, aflevering og fornyelser.

Lånetid

Lånetiden er 4 uger eller 14 dage.

Ved helligdage eller perioder, hvor Det Mobile Bibliotek ikke kører, kan lånetiden være længere. Af udlånskvitteringen fremgår det altid, hvornår hvert enkelt lån skal afleveres. Du har selv ansvaret for at aflevere, inden lånetiden udløber. 

Hvis der ikke er reserveringer på det lånte, kan det genlånes op til tre gange. Lån kan fornys ved personlig henvendelse, pr. telefon, via internettet eller i appen Biblioteket (hertil kræves pinkode). Bemærk: Lån kan ikke fornys tidligere end syv dage før afleveringsdato.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.
 

Bestilling af materiale via internettet

Der er mulighed for at reservere/bestille materialer i bibliotekets base via internettet. Dette kræver, at du er oprettet som bruger på biblioteket og har en pinkode.

Du oprettes som bruger ved personlig henvendelse på biblioteket – husk at medbringe gyldig legitimation.

Materialer, som ikke findes på bibliotekerne i Brønderslev Kommune, kan søges og reserveres via den landsdækkende biblioteksbase.

Bestilling af materiale via appen Biblioteket

Der er mulighed for at reservere/bestille materialer i bibliotekets base via appen Biblioteket. Dette kræver, at du er oprettet som bruger på biblioteket og har en pinkode.

Derudover skal du hente appen Biblioteket til din smartphone eller tablet. Her kan du se mere om, hvordan du bruger appen Biblioteket .
 

Sms og mail: Hurtig besked fra biblioteket

Oplys mailadresse eller mobilnummer – så får du besked om hjemkommet materiale. Du får også besked, to dage før at du skal aflevere lånt materiale. Bemærk dog, at du altid selv har ansvaret for at aflevere til tiden, uanset om du modtager en påmindelse eller ej. Vi tager ikke ansvar for indstillinger af spamfilter, mails der forsvinder, fejlsendte sms'er, problemer med telefonnettet, begrænsninger i telefonabonnementer eller lignende.

Du kan altid bede om ikke længere at modtage sms eller e-mail fra os ved at henvende dig til personalet. 

Registrering af lån

Alle lån registreres i bibliotekets database, men lånene slettes, så snart materialet er afleveret. Lånerregistret er i overensstemmelse med gældende registerforskrifter. Der opbevares ikke data om afsluttede lån eller materialehistorik mere end 14 dage tilbage.
OBS: Bibliotekets ansatte har tavshedspligt.

Reservering

Hvis det materiale, du søger, ikke findes på hylderne, kan det reserveres. Biblioteket sender en meddelelse, når det reserverede materiale er hjemkommet. Du kan få besked via almindelig post, e-mail eller sms.
 

Sæt dine reserveringer på pause

Undgå at miste din plads i køen til de efterspurgte bøger

Du kender det sikkert: du nyder ferien og slapper af langt væk hjemmefra - og så tikker der en sms ind: den bog, som du har ventet med længsel på, er kommet hjem og står nu klar til afhentning… de næste syv dage.

Her et tip til hvordan du kan bibeholde din plads i reserveringskøen:

Hvis du sætter dine reserveringer på pause, mens du holder ferie, bliver de ikke aktiveret i den periode, du er fraværende.

Det vil sige: hvis du står som nummer 1 på listen over reserveringer til "Atlas" af Lucinda Riley, bliver du stående der, indtil du er vel hjemme igen.

Først dér, bliver bogen taget fra til afhentning til dig. Du bibeholder din plads i reserveringskøen og rykker ikke længere ned.

Sådan gør du:

Du kan selv sætte reserveringerne på pause via hjemmesiden.

  •     Log ind med dit cpr.nummer/lånernummer og din pinkode
  •     Klik på "Min konto"
  •     Klik  på "Brugerprofil"
  •     Under "Reserveringer på pause" udfyldes start- og slutdato for din ferie  
  •     Klik "Gem"  

OBS! Hvis biblioteket modtager fjernlån til dig i ferieperioden, bliver de sendt retur, og du skal bestille igen.

Du kan også ringe til os på tlf. 99454747, så hjælper vi dig gerne.


Takster og gebyrer

Hvor meget skal jeg betale, hvis...

  • Materialet afleveres for sent

Hvis lånetiden overskrides, opkræves gebyr efter gældende takster, herunder eventuelle administrationstillæg.

Overskridelse af lånetiden: børn 0 kr., voksne 20 kr.
Overskridelse med mere end 1 uge: børn 20 kr., voksne 80 kr.
Overskridelse med mere end 2 uger: børn 50 kr., voksne 120 kr.
Overskridelse med mere end 30 dage: børn 100 kr., voksne 220 kr.

Der udsendes skriftlig påmindelse en uge efter afleveringstidspunktet og regning fire uger efter afleveringstidspunktet.

Som en ekstra service får lånere med mailadresser (eller mobilnummer) sendt en varsling, et par dage før materialet skal afleveres. Det er dog altid låners eget ansvar at aflevere til tiden. 

Gæld til biblioteket registreres, indtil betaling har fundet sted.
Du bliver udelukket fra at bruge biblioteket, hvis du skylder gebyrer for mere end 300,00 kr.

HUSK! Det er stadig helt gratis at aflevere til tiden.

  • Materialet er bortkommet eller ødelagt

Beskadiges en bog eller et andet materiale, som du har lånt, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og biblioteket sender dig derfor automatisk en regning.

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. licensrettigheder. For dvd, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for dvd og video er dog fastsat til 500 kr. Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster.

Findes bortkomme materialer igen inden ét år fra erstatningstidspunktet, kan erstatningsbeløbet tilbagebetales, såfremt der kan fremvises kvittering for det betalte.

Alle materialer lånes på eget ansvar.

 

Du kan betale på følgende måder:

Alle gebyrer betales online på "Mit Betalingsoverblik" hos Brønderslev Kommune