Takster & Gebyrer

Hvor meget skal jeg betale hvis...

Materialet afleveres for sent
Hvis lånetiden overskrides opkræves gebyr efter gældende takster, herunder eventuelle administrationstillæg.

Overskridelse af lånetiden: børn 0 kr., voksne 20 kr.
Overskridelse med mere end 1 uge: børn 15 kr., voksne 61 kr.
Overskridelse med mere end 2 uger: børn 31 kr., voksne 122 kr.
Overskridelse med mere end 4 uger: børn 77 kr., voksne 204 kr.

Der udsendes skriftlig påmindelse en uge efter afleverings-tidspunktet og regning 4 uger efter afleveringstidspunktet.
Som en ekstra service får lånere med mailadresser (Eller SMS) sendt en varsling et par dage før materialet skal afleveres.

Gæld til biblioteket registreres indtil betaling har fundet sted.
Du kan ikke låne, hvis du skylder gebyrer for mere end 300,00 kr.
 

Hvordan beregnes gebyrer?
Gebyr tilskrives fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:
•Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
•Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
•Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

Udlånsdatoen er en afgørende faktor
Hvis du for eksempel har lånt en bog mandag i en uge og en anden bog tirsdag i den samme uge, og fornyer lånetiden på begge for eksempel 26 dage senere, så får de samme afleveringsdato. Afleverer du bøgerne til tiden, er der intet gebyr. Men overskrider du afleveringsfristen og har lånt materialerne på to forskellige datoer, udløser det to gebyrer, selvom bøgerne har samme afleveringsdato. Den ny praksis er i henhold til rammer sat af Slots- og Kulturstyrelsen og følger praksis i resten af landet.

Hvis dine lånte materialer har samme udlåns- og afleveringsdato, og du afleverer dem samlet på samme dag, betaler du kun ét gebyr. Antallet af materialer er underordnet, om du kun har lånt et materiale eller femten, så betaler du kun et gebyr.

Gebyrernes størrelse beregnes stadig ud fra materialernes afleveringsdato.

HUSK! Det er stadig helt gratis at aflevere til tiden


Materialet er bortkommet/ødelagt
Beskadiges en bog eller et andet materiale, som du har lånt, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.
Der udstedes altid en regning, når du betaler erstatning. 
Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og biblioteket sender dig derfor automatisk en regning.
Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for DVD og video er dog fastsat til 500 kr.
Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster:Findes bortkomme materialer igen inden ét år fra erstatningstidspunktet kan erstatningsbeløbet tilbagebetales, såfremt der kan fremvises kvittering for det betalte.

Alle materialer lånes på eget ansvar.

Du kan betale på følgende måder:

1.                         på www.bronderslevbib.dk - med VISA / Dankort

2.                         på et af bibliotekerne i Brønderslev Kommune
                            i den betjente åbningstid.

3.                         via bibliotekets app.