Takster & Gebyrer

Hvor meget skal jeg betale hvis...

Materialet afleveres for sent


Hvis lånetiden overskrides opkræves gebyr efter gældende takster, herunder eventuelle administrationstillæg.

Overskridelse af lånetiden: børn 0 kr., voksne 20 kr.
Overskridelse med mere end 1 uge: børn 15 kr., voksne 65 kr.
Overskridelse med mere end 2 uger: børn 35 kr., voksne 125 kr.
Overskridelse med mere end 30 dage: børn 80 kr., voksne 210 kr.

Der udsendes skriftlig påmindelse en uge efter afleverings-tidspunktet og regning 4 uger efter afleveringstidspunktet.
Som en ekstra service får lånere med mailadresser (Eller SMS) sendt en varsling et par dage før materialet skal afleveres.

Gæld til biblioteket registreres indtil betaling har fundet sted.
Du bliver udelukket fra at bruge biblioteket, hvis du skylder gebyrer for mere end 300,00 kr.

HUSK! Det er stadig helt gratis at aflevere til tiden


Materialet er bortkommet/ødelagt


Beskadiges en bog eller et andet materiale, som du har lånt, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.
Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og biblioteket sender dig derfor automatisk en regning.
Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for DVD og video er dog fastsat til 500 kr.
Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster.


Findes bortkomme materialer igen inden ét år fra erstatningstidspunktet kan erstatningsbeløbet tilbagebetales, såfremt der kan fremvises kvittering for det betalte.

Alle materialer lånes på eget ansvar.

Du kan betale på følgende måder:

  1.                        på hjemmesiden - med VISA / Dankort - log ind på din bruger.
  2.                        på et af bibliotekerne i Brønderslev Kommune i den betjente åbningstid.
  3.                        via bibliotekets app.