Takster & Gebyrer

Hvor meget skal jeg betale hvis...

Materialet afleveres for sent
Hvis lånetiden overskrides opkræves gebyr efter gældende takster, herunder eventuelle administrationstillæg.

Overskridelse af lånetiden: børn 0 kr., voksne 20 kr.
Overskridelse med mere end 1 uge: børn 15 kr., voksne 60 kr.
Overskridelse med mere end 2 uger: børn 30 kr., voksne 120 kr.
Overskridelse med mere end 4 uger: børn 75 kr., voksne 200 kr.

Der udsendes skriftlig påmindelse en uge efter afleverings-tidspunktet og regning 4 uger efter afleveringstidspunktet.
Som en ekstra service får lånere med mailadresser (Eller SMS) sendt en varsling et par dage før materialet skal afleveres.

Gæld til biblioteket registreres indtil betaling har fundet sted.
Du kan ikke låne, hvis du skylder gebyrer for mere end 300,00 kr.
 

I forbindelse med overgang til nyt bibliotekssystem er praksis med gebyrer for overskreden afleveringsfrist blevet ændret:

Brønderslev Bibliotek følger nu samme praksis som andre biblioteker i landet.
Der tilskrives nu flere gebyrer end tidligere, hvis de afleverede materialer er lånt på forskellige datoer.
Vær opmærksom på, at en eventuel fornyelse af lånetiden ikke ændrer på udlånsdatoen.

Den nye beregning af gebyrer trådte i kraft den 10. april 2017

Flere gebyrer
Gebyr tilskrives fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:
•Materialerne har forskellige afleveringsdatoer
•Materialerne ikke er lånt samtidig, selv om de f.eks. efter en fornyelse af lånetiden, har fået samme afleveringsdato
•Materialerne ikke afleveres samlet, selv om de er lånt på samme dato

Udlånsdatoen er blevet en afgørende faktor
Den ændrede praksis gør sig gældende ved, at udlånsdatoen er blevet en afgørende faktor ved overskridelse af afleveringsdatoen.

Hvis du for eksempel har lånt en bog mandag i en uge og en anden bog tirsdag i den samme uge, og fornyer lånetiden på begge for eksempel 26 dage senere, så får de samme afleveringsdato. Afleverer du bøgerne til tiden, er der intet gebyr. Men overskrider du afleveringsfristen og har lånt materialerne på to forskellige datoer, udløser det to gebyrer, selvom bøgerne har samme afleveringsdato. Den ny praksis er i henhold til rammer sat af Slots- og Kulturstyrelsen og følger praksis i resten af landet.

Hvis dine lånte materialer har samme udlåns- og afleveringsdato, og du afleverer dem samlet på samme dag, betaler du kun ét gebyr. Antallet af materialer er underordnet, om du kun har lånt et materiale eller femten, så betaler du kun et gebyr.

Gebyrernes størrelse beregnes stadig ud fra materialernes afleveringsdato.

HUSK! Det er stadig helt gratis at aflevere til tiden


Materialet er bortkommet/ødelagt
Beskadiges en bog eller et andet materiale, som du har lånt, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris.
Der udstedes altid en regning, når du betaler erstatning. For dette opkræves et administrationsgebyr på 35 kr.
Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale fem uger efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og biblioteket sender dig derfor automatisk en regning.
Bortkommet eller beskadiget materiale, skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån. Den maksimale erstatningspris for DVD og video er dog fastsat til 350 kr. Dette gælder ikke spil.
Hvis den reelle indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket en række standardtakster:

Priser ved erstatning
Bog 200 kr.
Tegneserie 70 kr.
Tidsskrifter 50 kr.
Indbundne årgange af tidsskrifter 500 kr.
Konsolspil og CD-rom og DVD-rom 675 kr.
CD og kassettebånd 100 kr.
CD og kassettebånd, der indeholder mere end en CD/et kassettebånd 260 kr.
DVD 350 kr.
Musik DVD 200 kr.
Bog plus bånd 300 kr.
Sprog og leg 400 kr.
Sammensatte materialer 250 kr.
Sprogkurser 550 kr.
Sprogkurser med DVD/video 1.000 kr.
Lydbøger pr. kassettebånd/CD 175 kr.

Findes bortkomme materialer igen inden ét år fra erstatningstidspunktet kan beløbet - minus administrationsomkostninger - tilbagebetales, såfremt der kan fremvises kvittering for det betalte.

Alle materialer lånes på eget ansvar.

Du kan betale på følgende måder:

1.                         på www.bronderslevbib.dk - med VISA / Dankort

2.                         på et af bibliotekerne i Brønderslev Kommune
                            i den betjente åbningstid.

 

Binary Data