Småt brændbart

Projektperiode: 01. januar 2015 - 31. december 2016 (afsluttet projekt)

"Småt Brændbart – Biblioteket på kanten" havde til formål at styrke biblioteket som en handlekraftig institution i samfundsudvikling i udkantsDK. Projektet fokuserede på udvalgte målgrupper og sigtede mod at skabe innovative tilbud med fokus på social forandring og borgernes mestringskompetence. Projektet satte ”Fremtidens bibliotek” ind i en udkantsoptik og tilbød borgere som let bliver isoleret: socialt, digitalt og geografisk nye tilbud. Småt brændbart ville sætte ild til udkantsdebatten og fremtidens brændende platform.

Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen 

Læs mere om projektet