Nyhedsbrev

Tilmeld dig bibliotekets nyhedsbrev

Biblioteket udsender jævnligt et nyhedsbrev med arrangementer og gode tips.


Børnebibliotekets nyhedsmail
Vi udsender jævnligt et nyhedsbrev med anmeldelser af billedbøger, nyt om arrangementer mm.

Afmelding
Vil du afmelde et nyhedsbrev, skal du klikke på afmeld-linket i bunden af nyhedsbrevet.

Har du spørgsmål, så kan du finde vores kontakt informationer her


Brønderslev Biblioteks registrering og videregivelse af oplysninger

Brønderslev Bibliotek registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Fritids- og Kulturforvaltningen.
På Brønderslev Bibliotek arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Biblioteksloven (LBKG 2013-01-30 nr 100), Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed (BKG 2013-01-31 nr 103), Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Brønderslev Bibliotek sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Brønderslev Bibliotek ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Brønderslev Bibliotek har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Brønderslev Biblioteks behandling af dine oplysninger.
Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Brønderslev Kommune 
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455