Brevstem på biblioteket

14.10.21
Der kan i den bemandede åbningstid brevstemmes på alle biblioteker - også i Det mobile Bibliotek indtil fredag den 12. november kl. 16.

Der kan brevstemmes til både kommunal- og regionsvalg. For borgere over 60 år er det også muligt at brevstemme til ældrerådsvalget.

Sidste frist for brevstemmeafgivning er fredag den 12. november 2021 kl. 16.