Vil du være med i en læseklub?
Vil du være med i en læseklub?

Oplevelseslæsning

06.09.22
Har du lyst til at prøve en anderledes læseklub?

I denne klub er der ingen forberedelse, da I ikke læser noget på forhånd. I stedet mødes I en gang om måneden sammen med en af vores uddannede læsegruppeledere. Hver gang læser læsegruppelederen en nøje udvalgt novelle samt et digt højt, og undervejs i oplæsningen gør vi nogle stop og taler sammen om det, vi hører. Der er ingen rigtige eller forkerte svar – det hele handler om, hvad I tænker og oplever i nuet via den tekst, der bliver læst op. Metoden kaldes også guidet fælleslæsning, og det er en fantastisk måde at opleve litteraturen på i fællesskab. Deltagerne skal være over 18 år, og der kan maks. deltage 8 i gruppen. Tilmelding til kirstine.grongaard@99454545.dk senest d. 7. oktober. 
Mødetidspunkter: 11. oktober, 8. november, 13. december, 10. januar, 14. februar og 14. marts kl. 10