Littera(gå)ture

Projektet skal sende litteraturen på gåture nye steder, med nye målgrupper, nye formater og skabe bevægelse i både krop og sind. Litteraturarrangementer i uderummet giver en unik mulighed for at tilføje højde og dybde til litteraturen i samspillet mellem omgivelser, bevægelse og deltagerne.

Littera(gå)ture ønsker at udvikle helt nye formidlingsformer, hvor uderummet bevares, men hvor borgere, foreninger og andre kulturinstitutioner er med til at udvikle helt nye koncepter. Målet er 8 nyudviklede innovative ture, hvor samskabelse er vejen til form, indhold og helt nye målgrupper. Formålet er at kickstarte lokale fællesskaber efter lange nedlukninger, og gøre biblioteket position som fællesskabende platform tydeligt.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 99.000kr.