Vi lærer i det nære

Via projektet ønsker vi at styrke børns oplevelse af, at de kan gøre en forskel og være aktive deltagere i fællesskabet.

Børnehavebørn vil via målrettede Verdensmålsaktiviteter udvikle kendskab til og kundskaber i at gøre en forskel i lokalsamfundet. 
Alle aktiviteter har ud over verdensmålene særligt fokus på mental sundhed og self-efficacy.
Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med kr. 99.200,-

Kontaktpersoner:
Rikke Ejlertsen, kulturformidler for børn og unge, tlf.: 99455726, mail: riej@99454545.dk
Stine Kjær Christiansen, børnebibliotekar, tlf.: 99455963, mail: stine.kjaer.christiansen@99454545.dk