Projekt Library Takeover

Kulturforbrugere i dag har nye behov der stiller krav om nytænkning i bibliotekers huse ift. at kunne omfavne brugernes virkelighed. I ’LIBRARY TAKEOVERS’ er lokale interessegrupper værter for biblioteket, hvor de selv skaber aktuelle kulturaktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i lokale interessegruppers behov og udtryk. Fx en spejdergruppes fokus på bæredygtighed, en kunstnergruppes behov for formidlingsplatform, seniorers fælles fortælle-lounge, ungegruppers litteraturscene osv.

Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen gennem Bibliotekernes udviklingspulje, og strækker sig over 1 ½ år. Projektet er initieret af Odense Bibliotek, men i forbindelsens med udarbejdelsen af ansøgningen blev Brønderslev Bibliotek inviteret med i processen, og vi har været med til at skabe projektets målsætninger, metoder og tilgange fra starten. Projektet har sidenhen fået Hedensted Bibliotekerne med som samarbejdspartner. Vi er således tre biblioteker af meget forskellige størrelser og erfaringsgrundlag, som er med til at udvikle projektet og lære af hinanden.

Formålet er, at igennem metoder som samskabelse at åbne bibliotekets rum og rammer (fx også vores digitale) for samarbejdspartnere, som med frie rammer får lov til at forme og tænke biblioteket, som de ser og opfatter det. Det handler om en ny måde at skabe demokratiske arenaer, hvor projektets udvalgte målgrupper får lov til at skabe biblioteket, som de tænker det. Det er vores forventning, at projektet giver såvel samskabelsespartnerne som os selv som bibliotek helt nye øjne på vores hverdag, praksis og rum. Mulighederne er meget åbne, og vi er spændte på, hvad det kan blive til.

Målgruppen er udvalgte lokale netværk, foreninger eller institutioner som brænder for en sag og ønsker at indgå i proces med biblioteket om at fremme den. Det handler om demokratiske rettigheder som at kunne forsamles, ytringsfriheden og dannelsen. Biblioteket skal give plads men også sætte sine egne kompetencer i spil og gå med på ”legen”. Målgruppen er fællesskaber, hvor deltagelsen er i højsæde og som kan spejle sig i bibliotekernes livsverden. På Brønderslev Bibliotek skal vi igennem 3 udvalgte `takeovers´ inden projektets afslutning.

Status: Lige nu er vi sammen med projektets konsulenter i gang med at udforme de metoder og tilgange, som projektet skal bygge på. Vi arbejder ud fra en tanke om en slags festivalstænkning/metafor, hvor biblioteket er scenen og lige nu er vi i gang med at hyre de bands og performere, der skal indtage scenen. Det vil altså sige, at biblioteket har scenen, men vores samarbejdspartnere bestemmer, hvad de vil `optræde´ med. På Brønderslev Bibliotek har vi lavet vores egen overskrift, der hedder `i bevægelse´, som er den vi vil fokusere på, når vi skal finde de helt rigtige partnere til vores tre lokale takeovers. Bevægelse tænker vi helt bredt som den rejse ethvert menneske er på i krop, sind og relationer -livets bevægelse.

Vi glæder os til at sætte scene og finde ud af, hvordan andre opfatter os, og hvad der er deres drømmebibliotek.

 

Kontaktperson: Bibliotekar Ida Maagaard Jensen: idam@99454545.dk