Litterære Livsvidner

Projektet vil at skabe fællesskaber der med fokus på litteraturen skal skabe rum for at snakke om de svære dele af livet som fx sorg, skilsmisser og ensomhed. Projektet skal samle forskellige aldersgrupper i mindre byer, i første omgang er der samarbejde med Agersted og Asaa.

Projektperiode:
01.03.19-01.03.21

Projektbeskrivelse:
Projekt ”Litterære Livsvidner” ønsker udvikle bibliotekets rolle som en samskabende og deltagerbaseret velfærdsinstitution, der kan udvikle og skabe nye fællesskaber i mindre lokalsamfund.
Undersøgelser viser at litteratur er en stærk metode til at afhjælpe depression og ensomhed ved dens udvikling af empatiske forbindelser, stressnedsættende flowtilstande og skabe sammenhængskraft. I ”Litterære Livsvidner” skal biblioteket positioneres som et samskabende kulturelt omdrejningspunkt mod ensomhed i mindre samfund, hvor der er stigende ældregrupper og dalende børnetal.

Kontaktperson: 
Louise Eltved Krogsgård - Louise.Eltved.Krogsgaard@99454545.dk

Læs mere om projektet
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen