Læs for mig - det elsker jeg

Bibliotekets tilbud til de 0-6 årige børn og deres forældre

Biblioteket understøtter Brønderslev Kommunes målsætning om, at alle børn skal blive klar til verden, dvs. at alle børn skal have mulighed for at udvikle sig til kompetente og robuste voksne. Verdensborgere, som bliver i stand til at indgå aktivt i et demokratisk samfund. 

Med afsæt heri tilbyder Brønderslev Bibliotek en række forskellige tilbud til børnefamilier og daginstitutioner i kommunen. Indholdet i kataloget er gratis for alle. Vores materialer kan bestilles på vores hjemmeside eller i bibliotekets nye app (biblioteket).

Som noget nyt tilbyder vi læsecaféer 3 lørdage i efteråret. Se mere på side 18-19.

Vi glæder os til at se jer på bibliotekerne i Hjallerup, Dronninglund, Brønderslev samt i Det Mobile Bibliotek.

Vh Annika, Bent, Jette, Laila & Stine, børnebibliotekarer