Bookflix

Den aktuelle læseundersøgelse, ”Børns læsning 2017”, dokumenterer at majoriteten af unges mediepræferencer bevæger sig i retning af streamingtjenester, spil samt chat, og også hos pigerne, som ellers har haft en relativt høj andel af læsere, sporer man nu en nedadgående tendens, til fordel for især de socciale medier.

Projektperiode:
01.03.2018-28.02.2019 (forventet)

Projektbeskrivelse:
Gennem koblingen mellem filminspirerede litterære genrer og unges primære film- og spilverdener skabes der begejstring og interesse for litteratur, ved at åbne dørene til deres ”indre actionbiograf”. Projektet allierer sig med de mest interesserede læsere i et antal udvalgte skoleklasser og kobler dem sammen med bogbloggere. De udvalgte bogbloggere er stærke på de filminspirerede genrer i projektet og sammen med de stærke læsere danner disse et formidlingslokomotiv for andre unge i klasserne. Ved hjælp af denne formidling præsenteres littearturgenrerne i klasserne. De unge inspireres yderligere af forfattere og filmfolk, som sætter fokus på det isbjerg som bogen udgør, set i relation til filmen. Med inddragelse af alle de unge i projektet produceres der 5 Magazines, som hver især er baseret på udvalgte litteraturgenrer.

Inspireret af forløbet besøger deltagerne en boghandel med en pose penge, som bruges til indkøb af bøger til skole- eller folkebiblioteket. Projektet afsluttes med en Bookflix-festival, hvor forfattere, filmfolk og bloggere omkring genrelitteraturen bliver præsenteret. I Brønderslev Kommune tilbydes projekt Bookflix til Brønderslev Forfatterskoles valgfag i hhv. Brønderslev og Dronninglund.

Kontaktperson: 
Louise Eltved Krogsgaard - Louise.Eltved.Krogsgaard@99454545.dk

Læs mere om projektet

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen