Sprogsporet

Centralbibliotekerne igangsætter et nationalt indsatsområde med temaet ”Sprog & læsning” med det interne formål at styrke og skabe opmærksomhed om bibliotekernes læseindsats for 0-6-årige børn over en treårig periode. Ambitionen er at få alle folkebiblioteker med, udvikle koncepter og etablere partnerskaber, så indsatsen når bredt ud og opnår national impact.

Projektperiode: 02.01-2018 - 31.12.2018 (afsluttet projekt).

Projektbeskrivelse

Brønderslev Bibliotek deltager fra Nordjylland sammen med Aalborg Bibliotekerne i pilottestningen af dette projekt, som efterfølgende skal udbredes nationalt. Her deltager en udvalgt dagpleje, vuggestue og børnehave i at afprøve sprogpakker, som er udarbejdet til projektet. Der skal også igangsættes en hjemmeside, som skal knytte hjem, daginstitution og biblioteket i en samlet indsats for børns sprogudvikling.

Alle børn skal have sprog og læsning som en aktiv del af deres hverdag. "Bibliotekernes Sprogspor" støtter tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder. Målgruppen for projektet er børn i alderen 0-6 år. Bibliotekerne står sammen med dagtilbuddene som vigtige institutioner i Danmark. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en vigtig rolle i udvikling af læring, demokratisk forståelse og samarbejde. Biblioteket bruger kendskab til formidling, materiale og digital dannelse. Bibliotekerne vil være medvirkende til at understøtte arbejdet i dagtilbuddene og til at samle og styrke eksisterende indsatser lokalt og nationalt. Bibliotekernes evne til at ramme de forskellige grupper i samfundet bliver brugt til at tilbyde en platform til at arbejde med sprogstimuleringen. Bibliotekerne tilbyder forskellige pakker om sprog, analogt og digitalt. Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag. Fokus er på det tværfaglige samarbejde med lokale partnere såsom sundhedsplejen, tale/hørelærere, teatre, musikskoler, etc. inden for forebyggelse og kreativ læring. Der bygges op til der, hvor barnet træder ind, hvor folkeskolen skal tage over, men fortsat med afsæt i den lystbetonede læring, som kendetegner bibliotekernes indsatser.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Stine Kjær Christiansen, mail: Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk.

Læs mere om projektet her (åbner i nyt vindue).