Sprogsporet

Centralbibliotekerne igangsætter et nationalt indsatsområde med temaet ”Sprog & Læsning” med det interne formål at styrke og skabe opmærksomhed om bibliotekernes læseindsats for 0–6 årige børn over en 3-årig periode. Ambitionen er at få alle folkebiblioteker med, udvikle koncepter og etablere partnerskaber, så indsatsen når bredt ud og opnår national impact.

Projektperiode:
02.01-2018 - 31.12.2018 (afsluttet projekt)

Kort beskrivelse:
Brønderslev Bibliotek deltager fra Nordjylland sammen med Aalborg Bibliotekerne i pilottestningen af dette projekt, som efterfølgende skal udbredes nationalt. Her deltager en udvalgt dagpleje, vuggestue og børnehave i at afprøve sprogpakker, som er udarbejdet til projektet. Der skal også igangsættes en hjemmeside, som skal knytte hjem, daginstitution og biblioteket i en samlet indsats for børns sprogudvikling.

Kontaktperson:
Stine Kjær Christiansen - Stine.Kjaer.Christiansen@99454545.dk

Læs mere om projektet

Projektbeskrivelse:
Alle børn skal have sprog og læsning som en aktiv del af deres hverdag. "Bibliotekernes SprogSpor" støtter tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder. Målgruppen for projektet er børn i alderen 0-6 år. Bibliotekerne står sammen med dagtilbuddene som vigtige institutioner i Danmark. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en vigtig rolle i udvikling af læring, demokratisk forståelse og samarbejde. Biblioteket bruger kendskab til formidling, materiale og digital dannelse. Bibliotekerne vil være medvirkende til at understøtte arbejdet i dagtilbuddene, til at samle og styrke eksisterende indsatser lokalt og nationalt. Bibliotekernes evne til at ramme de forskellige grupper i samfundet, bliver brugt til at tilbyde en platform til at arbejde med sprogstimul-ringen. Bibliotekerne tilbyder forskellige pakker om sprog, analogt og digitalt. Målet er at støtte arbejdet med sprog ved, at levere viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag. Fokus er på det tværfaglige samarbejde med lokale partnere såsom sundhedsplejen, tale/hørelærere, teatre, musikskoler, etc. inden for forebyggelse og kreativ læring. Der bygges op til der hvor barnet træder ind hvor folkeskolen skal tage over, men fortsat med afsæt i den lystbetonede læring, som kendetegner bibliotekernes indsatser.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen