Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Infomedia er en artikeldatabase med fuldtekstadgang til mere end 40 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som f.eks. Politiken, Weekendavisen, Jyllands-Posten og Information.

Mht. Børsen er der kun adgang til det korte oversigtsformat. 

Infomedia medtager desuden regionale dagblade, lokale ugeaviser samt ca. 470 fagblade og magasiner som f.eks. Bådmagasinet, Computerworld, Folkeskolen, Ingeniøren og Ugeskrift for Læger. 

Vejledning

Din bibliotikar hjælper dig med at åbne siden, som kun kan benyttes på biblioteket. Derefter vil alle Infomedias søgemuligheder blive åbnet for dig:

  • Søg på et emne eller bestemt artikel
  • Brug enkel søgning, udvidet søgning (visning af kilder) og avanceret søgning (med søgekoder)
  • Afgræns på kilde, tidsperiode og til en vis grad kildetype
  • Afgræns hvor i artiklen søgeargument(erne) er placeret
 
OBS: Infomedia kan kun benyttes på biblioteket. Spørg din bibliotekar om hjælp.