GreenFILE

Adgang
Adgang med bibliotekslogin
Bibliografisk database om alle aspekter af menneskelig påvirkning af miljøet

Indeholder artikler samt henvisninger inden for alle aspekter omkring klima: Artikler om global opvarming, bæredygtighed, grøn energi, forurening, økologisk landbrug og genanvendelse. Trækker forbindelser mellem miljø, landbrug, uddannelse, jura, sundhed og teknologisk udvikling. Dækker alle aspekter af menneskets påvirkning af miljøet og hvad der kan gøres for at minimere en negativ påvirkning.

Vejledning

For at benytte GreenFILE via Brønderslev Bibliotek skal du have bopæl i Brønderslev Kommune.
Du skal være oprettet som bruger på biblioteket og kunne huske din pinkode.
 
GreenFILE er rigtig god, hvis:
  • Du ikke syntes, du kan finde nogle relevante artikler til opgaven.
  • Du er på jagt efter et bestemt engelsksprogede tidsskrift.
  • Du ikke nåede på biblioteket i tide.

NB!

Kun engelsksprogede artikler.