GreenFILE

Adgang
Adgang med bibliotekslogin
GreenFILE er en database om menneskets indvirkning på miljøet.

Indeholder artikler samt henvisninger inden for alle aspekter af klima: artikler om global opvarming, bæredygtighed, grøn energi, forurening, økologisk landbrug og genanvendelse. Trækker forbindelser mellem miljø, landbrug, uddannelse, jura, sundhed og teknologisk udvikling. Dækker alle aspekter af menneskets påvirkning af miljøet, og hvad der kan gøres for at minimere en negativ påvirkning.

Vejledning

For at benytte GreenFILE via Brønderslev Bibliotek skal du have bopæl i Brønderslev Kommune. Du skal være oprettet som bruger på biblioteket og kunne huske din pinkode.
 
GreenFILE er rigtig god, hvis:
  • Du ikke synes, at du kan finde nogle relevante artikler til opgaven.
  • Du er på jagt efter et bestemt engelsksproget tidsskrift.
  • Du ikke nåede på biblioteket i tide.

OBS: Kun engelsksprogede artikler.