Mellemtrinnet

Tilbud til mellemtrinnet i skoleåret 2022/2023

Fake news

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om fake news. Jeg kan genkende skjult reklame.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi fortæller om fake news, og hvordan eleverne forholder sig til denne type af nyheder. Derudover fortæller vi også om influencers og skjult reklame. Efter oplægget vil eleverne have redskaber til mere kritisk at kunne gennemskue fake news og skjult reklame.
VARIGHED: 30 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Crime Scene

KLASSETRIN: 5. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Fremstilling
LÆRINGSMÅL: Jeg kan komme med idéer til, hvad der er sket på gerningsstedet. Jeg kan udfylde en politirapport. Jeg kan lave en skriftlig fremstilling.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi forvandler et rum til et gerningssted med smadrede tallerkner, blod og andre tegn på, at der er sket en forbrydelse. Eleverne vil få lov at undersøge gerningsstedet, hvorefter de skal udfylde en politirapport. Bagefter kan I tilbage på skolen ud fra politirapporten skrive hver jeres lille krimi – for hvad tror I, der er sket på gerningsstedet?
VARIGHED: 45 minutter
TID: Uge 10 i Brønderslev og uge 12 i Dronninglund. Kan bookes i tidsrummet 8-12.
STED: Biblioteket i Brønderslev og Dronninglund.
FORBEREDELSE: Eleverne skal efter besøget med udgangspunkt i deres udfyldte politirapport skrive deres egen krimi i dansktimerne. Vi vil meget gerne have en kopi af krimierne efterfølgende.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 
Af hensyn til planlægning skal tilmelding ske på mail senest 27. februar.
 
Konceptet og krimirummet er det samme som de forrige år.
 

Webetik for 3. & 4. klasse

KLASSETRIN: 3. – 4. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om god og dårlig opførsel på nettet. Jeg har viden om sociale medier og digitale fodspor.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Med små eksempler fra virkeligheden berører vi digital kommunikation, sociale medier, digitale fodspor og snakker webetik, webmobning samt forskellen på god og dårlig opførsel på nettet.
Oplægget tager udgangspunkt i Dit liv på nettet.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

Webetik for 5. & 6. klasse

KLASSETRIN: 5. – 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om god og dårlig opførsel på nettet. Jeg har viden om sociale medier og digitale fodspor.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne reflekterer over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. Eleverne deltager aktivt, når vi kommer ind på emner som sociale medier, digital kommunikation og webmobning gennem små øvelser og dialog
Oplægget tager udgangspunkt i Dit liv på nettet.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

eReolen GO!, Filmstriben & Faktalink

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om eReolen GO!, Filmstriben og Faktalink. Jeg kan finde rundt på de tre platforme.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne får en introduktion til de tre databaser eReolen GO!, Filmstriben og Faktalink med fokus på, hvordan de kan bruges både i skolen og i fritiden.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Eleverne må gerne selv medbringe telefon, iPad eller tablet, der skal bruges i oplægget.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Informationssøgning & kildekritik

KLASSETRIN: 5. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation
LÆRINGSMÅL: Jeg kan finde den ønskede information.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne lærer om informationssøgning og kildekritik, og hvad der er vigtigt at vide, når eleven skal i gang med at finde information til sin opgave.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Eleverne må gerne selv medbringe telefon, iPad eller tablet, der skal bruges i oplægget.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Bibintro

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om biblioteket og DK5-systemet. Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne præsenteres for biblioteket og dets tilbud. De lærer, hvordan de finder de fysiske materialer, og de bliver præsenteret for materialer, der passer til klassetrin og niveau. Desuden har de mulighed for at få eget lånerkort, hvis forældrene giver tilladelse.
Bibintroen indeholder en rundvisning i biblioteket, skattejagt efter biblioteksmaterialer samt en booktalk, hvor vi ser på skønlitterære og faglitterære bogtitler, som kan lånes på biblioteket. Til sidst kan eleverne finde materialer, de gerne vil låne med hjem.
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund.
FORBEREDELSE: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 
 

Lav din egen bog

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Fremstilling
LÆRINGSMÅL: Jeg kan lytte til en historie. Jeg kan være kreativ og sætte ord sammen til en poetisk fortælling.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne får indledningsvist en
historie læst højt. Bagefter skal de ud fra flere ark papir skabe deres egen bog, hvori de skal indsætte forproducerede billeder og tekst, til deres egen fortælling.
Afslutningsvist får eleverne mulighed for at læse deres bog højt. Bøgerne kan efterfølgende udstilles på skolebiblioteket.
FORBEREDELSE: Eleverne skal medbringe saks og limstift.
VARIGHED: 120 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Podcast

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning og fremstilling
LÆRINGSMÅL: Jeg kan læse og forstå en tekst, samt tænke den i lyde. Jeg kan planlægge en podcast. Jeg kan indspille en podcast. Jeg kan bruge appen WeVideo til at redigere i.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Eleverne deles ind i grupper og tildeles en Louis Jensen-tekst fra Hundrede firkantede historier. De skal læse teksten på 100 ord i gruppen og indspille den som podcast. Det skal de gøre ved både at læse teksten op, men også lave lydeffekter, der passer til teksten. Vi viser en video om foley (lyde, der laves af noget andet, men så giver en ønsket effekt) og så går planlægningen og indspilningen i gang. Vi har en mixerpult med, som kan optage direkte ind i WeVideo på elevens egen computer, og de kan selv optage via SkoleTubes app på tablets eller egne telefoner.
VARIGHED: 90 minutter
TID: Kan afvikles hele året
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
FORBEREDELSE: Elever skal have computere og egne telefoner med SkoleTube installeret. Lyt gerne til podcasts inden, særligt gerne podcasts med brug af lydelige virkemidler.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Kickstart din klasses arbejde med FN’s verdensmål

KLASSETRIN: 4. - 6. klasse (én klasse af gangen)
FAG: Dansk og samfundsfag
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Videnstilegnelse
LÆRINGSMÅL: Jeg kender til FN’s verdensmål. Jeg kan tale og reflektere over verdensmålene.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Vi vil i dette skoleforløb skabe et dybere kendskab til alle verdensmålene:
- Hvorfor er verdensmålene nødvendige?
- Hvorfor skal vi lære om verdensmålene?
- Hvilket verdensmål synes den enkelte elev er det vigtigste?
Forløbet byder på en introduktion til FN, en introduktion til verdensmålene, samt flere refleksions- og diskussionsøvelser, samt én praktisk øvelse som afslutning. 
Vi har fokus på at tage verdensmålenes tematikker ned i øjenhøjde med eleverne, og giver i forløbet eksempler fra ind- og udland, som de kan forholde sig til. 
VARIGHED: 90 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Faglig læsning

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender til fagudtryk der omhandler faglitteratur og kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en introduktion til faglitteraturens begreber og lærer om, hvordan faglitteratur læses. Derudover præsenteres en række spændende, aktuelle og nyere faglitterære titler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Efter oplæg er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 45 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Booktalk om skønlitteratur

KLASSETRIN: 3. - 6. klasse
(én klasse ad gangen)
FAG: Dansk 
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Læsning
LÆRINGSMÅL: Jeg kender gode og nye bøger, der passer til mig.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen får en booktalk, hvor der bliver præsenteret en række spændende og medrivende bøger. Vi ser på nyere skønlitterære titler, som kan lånes på biblioteket. Formålet er at inspirere til læsning i skolen såvel som i fritiden. Vi viser både fysiske bøger og e-bøger fra eReolen GO!. Efter booktalken er der mulighed for, at eleverne kan låne materialer med hjem.
VARIGHED: 60 minutter
STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund. Kan afholdes på skolen uden mulighed for hjemlån.
FORBEREDELSE: Alle forældre kan selv lave lånerkort til deres børn. Find indmeldelsesblanketten her: https://www.bronderslevbib.dk/blivbruger
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Fagligt forløb - Youtubere

KLASSETRIN: 5. klasse
FAG: Dansk
PRIMÆRT KOMPETENCEOMRÅDE: Kommunikation og videnstilegnelse
LÆRINGSMÅL: Jeg har viden om Influencere og sociale medier. Jeg har viden om at være kritisk på Internettet.
INDHOLD OG ARBEJDSFORM: Klassen arbejder med forskellige faglige forløb og aktiviteter.
Forløb og aktiviteter kan være: Booktalk over Youtube-bøger, Skriv en fagbog, Fake News og Webetik. De enkelte lærere kan også lave forløb/aktiviteter inden for emnet. Kontakt gerne Rikke Ejlertsen for forslag til aktiviteter. Forløbet afsluttes til marts, hvor Johnni Gade holder foredrag om det at være youtuber.
TID: Forløbet/aktiviteterne afvikles i januar/februar/marts 2023 og sluttes af med et foredrag med Johnni Gade onsdag den 22. marts 2023 kl. 10.
STED: Foredraget foregår på Brønderslev Bibliotek, mens forløbene op til foredraget foregår ude på de enkelte skoler.
FORBEREDELSE: Eleverne skal sammen producere velovervejede spørgsmål at stille Johnni Gade. Der er mulighed for at rapbattle med Johnni, så de elever, der ønsker det, skal på forhånd have forberedt en lille rap.
KONTAKT: Udfyld formular herunder
 

Smart Parat Svar - UDSOLGT

- en supersej, sjov og skør quiz for 6. klasserne
Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar.
Idéen med quizzen er, at den gode læser sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der findes i bøgernes verden. Eleverne vil opleve, at det er sejt at læse, at vide noget, at være smart på øverste etage. Der er udarbejdet materiale, der kan anvendes som forberedelse.
TID: Quizzen afvikles i Brønderslev onsdag d. 7. december 2022. Den regionale konkurrence afvikles i Aalborg onsdag d. 11. januar 2023 og finalen onsdag d. 1. februar 2023.  
Invitationen til konkurrencen sendes til dansklærerne på 6. klassetrin i starten af det nye skoleår.
KONTAKT: Udfyld formular herunder

BEMÆRK!: Indsæt aldrig CPR-nummer eller følsomme oplysninger i formularen. Læs mere om behandlingen af persondata i vores privatlivspolitik.