Verdensmål i børnehøjde

Temakasser om verdensmål

Biblioteket har lavet seks temakasser om verdensmålene, én til hvert læreplanstema. Verdensmålskasserne arbejder med, hvordan børnene kan lære noget om verdensmål i forhold til deres hverdag og lokalområdet. Temakasserne fordeler sig således:

Kommunikation og sprog: Højtlæsning af folkeskoleelever

Social udvikling: Musikdag med dagplejere i området

Kultur, æstetik og fællesskab: Skabe ny kunst ud af gamle malerier

Krop, sanser og bevægelse: Sprogfitness og gymnastik med et lokalt seniorhold

Alsidig personlig udvikling: Yoga & CoBrA-malerier

Natur, udeliv og science: Byg foderbrætter/vandstationer af genbrugsmaterialer