Velkommen på Brønderslev Bibliotek

Alle er velkomne her

Alle kan blive registreret som låner ved at fremvise gyldig legitimation.
Sygesikringsbeviset bruges som voksen-lånerkort. Ønsker du ikke at anvende sygesikringsbeviset, kan du for 25,00 kr. samt forevisning af legitimation, få lavet et plastlånerkort.
Er du fyldt 16 år, er du voksen på biblioteket.

Børn anvender børnelånerkort.
For børn under 16 år kræves forældreunderskrift på indmeldelsesblanketten.
Print blanketten nedenfor, udfyld den og tag den med på biblioteket, så dit barn kan blive meldt ind.

Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det, der lånes på det.
Mister du dit kort, skal biblioteket have besked straks, så misbrug kan undgås.
Dagplejere og institutioner kan få udstedt et særligt lånerkort.