Æld-IT

Afsluttet projekt

Det blev besluttet, at kontakten til det offentlige fra 2015 skulle ske via internettet. Det bragte (og bringer) mange borgere i en vanskelig situation, hvis de ikke har erfaring med at bruge computer eller internet. Brønderslev Kommune ønskede (og ønsker) at hjælpe de borgere, der havde (og har) behov for hjælp til at komme i gang med at bruge de offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Æld-IT var et samarbejde mellem biblioteket og borgerservice. Brønderslev Bibliotek sammensatte et frivilligkorps, som tog ud til den ældre borger i eget hjem og gav hjælpen til, at den enkelte borger kunne blive selvhjulpen på nettet.

Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.